×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-01-12  

ÖppnaDörren och bli en kompis den 18 januari.

ÖppnaDörren och bli en kompis den 18 januari.

Under 2018 kommer det att bli en storsatsning för integration i Örebro men det är inte stora statliga eller kommunala projekt som startas utan det handlar om att Örebroare ska få möjlighet att hjälpa till.
Flera olika projekt som söker volontärer eller deltagare på annat sätt kommer den 18:de januari ha ett stort öppet möte på Livin konferens på Järnvägsgatan och tiden är 18:30.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.se
8 Klickbara bilder.

Under 2018 kommer det att bli en storsatsning för integration i Örebro men det är inte stora statliga eller kommunala projekt som startas utan det handlar om att Örebroare ska få möjlighet att hjälpa till.
Flera olika projekt som söker volontärer eller deltagare på annat sätt kommer den 18:de januari ha ett stort öppet möte på Livin konferens på Järnvägsgatan och tiden är 18:30.

Satsningen presenterades på Rådhuset.

Flera olika föreningar kommer att ha med projekt som kommer att satsa på Örebro och det är bland annat Studieförbundet Bilda, Röda Korset och ÖppnaDörren.
Josefin Stålbert från Bilda var den som höll i presentationen och hennes ansvarsområde på Bilda är verksamhetsutvecklare socialt arbete och ett av hennes uppdrag är att få människor att mötas.

Josefin Stålbert inledde genom att säga att när den stora flyktingvågen kom 2015 så var det mycket i media och även om medias bevakning har minskat nu så finns det fortfarande ett stort behov av engagerade människor som vill hjälpa till och om man blir intresserad så finns alla initiativen samlade på www.kompisorebro.se för dig som vill veta mer.
- Bara 2016 och 2017 kom det ungefär 1 700 personer till Örebro, som vi behöver lära känna och bli vänner med och ta emot dem så att de kan bli en del utav vår stad. sa Josefin Stålbert.

Var en medmänniska.

Tanken bakom flera projekt under samlingsnamnet ÖppnaDörren har gjort det så enkelt som det bara går att vara delaktig även om du har ett hektiskt schema, i Kompisbyrån så ställer du upp med en timme av din tid för att gå ut och fika med någon och eftersom det här gäller integration så är det svenskar och nysvenskar som matchas efter intressen, men det finns även ett projekt som heter yrkesdörren och där matchas man efter yrke och är ett sätt för nysvenskar att få ett arbetsnätverk för de flesta arbeten kommer trots allt genom kontakter.

Invitationsbyrån är ett projekt där du bjuder hem en okänd människa eller familj på middag upplägget är liknande som i de två andra projekten men den skillnad att du i Invitationsbyrån matchas efter var du bor och vilken tid du kan, tanken bakom de här projekten är att få nysvenskar och etablerade svenskar att träffas och på det här sättet kan de flesta hjälpa till någon gång eftersom man bara skriver upp sig för en gång, det är inget du behöver göra om ifall det inte kändes rätt.

Röda Korset mentor.

Röda korset i Örebro har en mentorsverksamhet och en mentor tar vid efter att ett ensamkommande barn har blivit 18 år och då förlorar sin gode man, mentorn tar inte uppdraget som gode man utan är en resurs i den unge personens liv och egentligen bara vara där för stöd och hjälp när det behövs.

Hans Jonsson, Röda Korset berättade att han arbetar just med ensamkommande barn och när de fyller 18 år så förlorar de sin gode man och när de fyller 21 så så ska de klara sig själva men det är inte så enkelt i ett helt nytt samhälle och utan något socialt nätverk och det är där mentorerna kommer in som en viktig del och det behövs hela tiden fler mentorer.
Röda Korset har ett eget system för att matcha mentorer med de nyanlända och de har mentorerna i samarbete med Örebro kommun.
- Det här är ett roligt jobb och det sker helt på respektive ungdoms egna villkor, det kan se väldigt olika ut. sa Hans Jonsson.

Kultur och Familj.

Bilda presenterade två olika projekt kulturkompis och familjekompis och det är faktiskt vad det låter som, för den som gillar att gå på utställningar eller bio har möjlighet att anmäla sig som kulturkompis och blir då matchad med någon nysvensk som har samma intresse och Aziza Radhi berättade att de just nu har samarbete med flera olika kulturaktörer som tillhandahåller det som man kan göra och tanken är naturligtvis att man ska ses flera gånger efter det första mötet så att det blir en vänskap, kulturkompis är just kompistanken som är det viktiga det är inte tänkt att man ska vara mentor utan det ska vara på lika villkor.
Aziza Radhi berättade att hon själv hade svårt att förstå alla de här hemliga koderna som finns i samhället innan hon började umgås med svenskar, för det krävs att man umgås med svenskar för att kunna plocka upp de underförstådda reglerna som finns i samhället.
- I Örebro har vi bland annat samarbete med Örebro Konsthall, Bio Roxy, Frizon och med Scenit, vi jobbar helat idén på att knyta nya kontakter. sa Aziza Radhi.

Fått ekonomisk stöd för att sprida sina verksamheter.

ÖppnaDörren representerades av två personer, Tove Sernrot och Lovisa Fältskog Johansson och Lovisa berättade att ÖppnaDörren som är en del av Axfoundation har fått medel från Europeiska socialfonden för att sprida sina verksamheter över hela landet och Örebro är en av tio kommuner som är speciellt utvalda för extra satsningar.

ÖppnaDörren handlar egentligen om att få svenskar och nysvenska att mötas och det finns fyra olika vägar, Kompisbyrån, Invitationsdepartementet, Svenska med baby och Yrkesdörren.
I dagsläget så är tre av verksamheterna igång i Örebro redan men Svenska med baby är på gång att startas upp och kommer under våren.

Låg ingångströskel.

I alla ÖppnaDörrens verksamheter är det låg ingångströskel och Tove Sernrot berättade att många drar sig för att starta något volontärarbete om det kräver för mycket men med ÖppnaDörren som bara tar en timme eller två när man känner att man kan så blir det enklare för människor att testa.
Lovisa Fältskog Johansson fyllde i med att många som börjar med ÖppnaDörrens verksamhet går efter ett tag vidare och tar andra volontär uppdrag som kräver lite mer och det är ju det som är så bra.
- Så det är ett sätt också att få de som är lite osäkra på om det här är någonting för dom att se hur roligt det är och hur värdefullt det är och att det är ett ömsesidigt utbyte. sa Lovisa Fältskog Johansson.

Kompisbyrån gasar på.

Sofia Winroth representerade Kompisbyrån där hon är Kompisledare och hon berättade att hon valde Kompisbyrån just för att det är ett så enkelt koncept, man matchar ihop en svensk och en nysvensk som sedan går ut och fikar under en timme och en timme kan de flesta avvara i sin vardag.

Kompisbyrån startade i Örebro under 2016 och så här långt har de gjort ungefär 500 matchningar, under 2016 var intresset lite större än vad det är nu och det behövs framförallt fler svenskar som skriver upp sig för att ta en fika, Sofia är säker på att intresset finns men Kompisbyrån har varit lite svår att hitta.
För Sofia Winroth så var den låga ingångströskeln viktig hon började med att kontakta Örebro kommun när hon kände att hon ville hjälpa till men det enda hon kunde bli där var god man och det kände hon sig inte mogen för då, men sedan hittade hon Kompisbyrån på nätet och upptäckte att den inte fanns i Örebro så då beslutade hon och en väninna att starta upp Fikakompis här.
Nu så är det full fart framåt som gäller och Sofia Winroth tänker att det är nu de verkligen ska gasa på med Fikakompis och få med så många Örebroare som det går för hon vill att Örebro ska bli bäst i landet på integration och då måste vi alla hjälpas åt.
- Jag har en önskan och det är att Örebro ska bli den bästa staden i Sverige på det här med integration för vi ligger ju lite dåligt till när man tittar på våra områden runt omkring här så nu måste vi liksom göra någonting mer. sa Sofia Winroth.

Det är Integration som gäller.

Josefin Stålbert från Bilda berättade att för hennes del så är det integration som gäller just nu eftersom det är det hon arbetar med på Bilda och den stora frågan är att få Örebroare att engagera sig och Bilda startar också upp ett helt nytt koncept som de kallar familjekompis och det är ett sätt för familjer att få kontakt med varandra.
För att vara en familjekompis så registrerar man sig på Bilda och sedan matchar de familjer efter ålder på barn och intressen och redan i februari planerar de att ha den första träffen som arrangeras av Bilda.
Josefin Stålbert berättade också att hon tror att det är bra med låga ingångströsklar för det kan få fler att vilja testa och även om förhoppningen är att det bildas vänskap som håller av de här träffarna så är det också ett sätt att visa hur givande volontärarbete kan vara för det ger en väldigt mycket också.
- Det behöver inte vara det att man är volontär utan man kan se det som att mitt liv berikas om jag upplåter lite av min tid för att träffa en nysvensk så jag tror på det att det berikar mig som svensk också, väldigt mycket. sa Josefin Stålbert.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar