×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-11-28  

Hög tid att klimatanpassa länet.

Hög tid att klimatanpassa länet.

På tisdagen höll Länsstyrelsen i Örebro i ett seminarium om klimatanpassning och den första halvan av seminariet ägnades åt vatten.
Prognoserna inför framtiden är att temperaturen kommer att höjas och därför kommer vi i Sverige få blötare klimat, vilket betyder att vi nu måste börja se över våra städer med tanke på mer vatten speciellt under hösten.

På tisdagen höll Länsstyrelsen i Örebro i ett seminarium om klimatanpassning och den första halvan av seminariet ägnades åt vatten.
Prognoserna inför framtiden är att temperaturen kommer att höjas och därför kommer vi i Sverige få blötare klimat, vilket betyder att vi nu måste börja se över våra städer med tanke på mer vatten speciellt under hösten.

SMHI förutspår varmare och blötare klimat i framtiden.

Sten Bergström från SMHI talade om vad ett varmare klimat kommer att innebära för Sverige och även om vi kommer att kunna odla vindruvor på Gotland så kommer också risken för stormar och skyfall att öka rejält.
Exakt hur det blir går inte att säga förrän klimatet har ändrat sig och Örebro län ligger inte i någon direkt farozon med tanke på höjda vattennivåer i havet, men skyfall kommer antagligen att drabba oss och det är risk för högre flöden i våra vattendrag.

Nationellt kunskapscentrum.

SMHI håller just nu på med att starta upp ett nationellt kunskapscentrum och tanken är att de ska samla information både nationellt och internationellt när det gäller klimatfrågan.
SMHI är Sveriges ledande aktör när det gäller väder och klimatdata, det gör att deras data är välanvända och det går naturligtvis att beställa undersökningar av olika slag.
Prognoserna framöver visar att det antagligen kommer att bli både blötare och torrare.
Regnmängden kommer att öka men eftersom temperaturen kommer att öka så avdunstar mer vatten också.
En stor skillnad kommer antagligen att bli att vårfloden blir mindre och höst floden blir större, med blötare vintrar kommer vattenmängderna i vattendragen att öka under hösten och vintern medan vårfloderna inte kommer att vara alls lika kraftiga.

Mer vatten, mer problem.

Erik Mårtensson från DHI berättade om de instrument de använder för att göra riskkalkyler på hur ett blötare klimat påverkar stadsbebyggelse och då i första hand när det gäller skyfall.
I takt med att klimatet ändrar sig kommer vårt väder att ändra sig, det blir vanligare med skyfall och just skyfall är en av de svåraste vädertyperna att kunna planera och förbereda sig för.
Skyfall träffar oftast begränsade områden men i stadsmiljö kan det vara viktigt att veta i förväg hur vattnet kommer att röra sig så att man vet i förväg vilka områden som ligger mest i farozonen för översvämning vid kraftiga skyfall.
Nackdel med skyfall om det träffar en stad är att vattnet har ingen stans att ta vägen tack vare all asfalt och andra hårda ytor med en analys av översvämningsrisker kan man planera åtgärder för att minimera skador, det är också viktigt när det planeras för nybyggnation eftersom det är mycket enklare att planera in åtgärder i ett nytt område.

Det krävs bättre klimatanpassning i Kommunerna.

Karin Aune, Länsstyrelsen, berättade att det arbetas med klimatanpassning i alla kommuner i Örebro län men det behövs mer och det är viktigt att få in tanken om klimatanpassning i alla kommunala verksamheter.
Det konkreta i framtiden är nog översvämningar och Örebro behöver lösningar för att kunna hantera skyfall, en förtäta staden kräver eftertanke eftersom det kan vara grönområden som kan vara räddning vid översvämningar eftersom grönområden kan ta hand om en del av vattnet så att förtäta staden för mycket är inte bra.
- Att man får in det här tänket om klimatanpassning, när man bygger nytt och även när man jobbar med befintlig miljö.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar