×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-11-24  

Inte så jämställt i Sverige.

Inte så jämställt i Sverige.

Under torsdagen presenterade Sveriges Kvinnolobby hur det ser ut med jämställdheten i landet och vad regeringen behöver göra för att det ska bli bättre.
2008 lämnade FN:s Kvinnokommitte sin senaste rekommendation på vad Sverige skulle behöva göra för att förbättra jämställdheten och nu har Svenska kvinnolobbyn tittat på vad regeringen har gjort sedan 2008.

Under torsdagen presenterade Sveriges Kvinnolobby hur det ser ut med jämställdheten i landet och vad regeringen behöver göra för att det ska bli bättre.
2008 lämnade FN:s Kvinnokommitte sin senaste rekommendation på vad Sverige skulle behöva göra för att förbättra jämställdheten och nu har Svenska kvinnolobbyn tittat på vad regeringen har gjort sedan 2008.

Hyfsat duktiga.

Sverige framstår ofta som riktigt duktiga på jämställdhet men det finns ändå flera områden där vi har fått rekommendationer på saker som behöver göras och Kvinnolobbyns analys av vad som hänt visade på att det inte är så mycket, på en del områden har det till och med blivit mycket sämre än tidigare.
När Kvinnolobbyn tittar på hur det ser ut i landet så tittar de bara på Sverige, det görs inga jämförelser med andra länder för om vi skulle göra det så är vi väldigt jämställda mot en del andra länder.
I det stora hela så är jämställdheten bra i landet men det finns områden att jobba vidare med, bland annat inom universiteten och högskolorna, föräldraförsäkringen och hur det ser ut när gifta par ska gå skilda vägar.

Landshövding och Kvinnokommittens ordförande i Örebro län.

Invigningstalet hölls av Landshövding och ordförande i Kvinnokommitten Örebro Län Rose-Marie Frebran.
Rose-Marie Frebran inledde i sitt tal med att ta upp lite historia och 1634 inrättades Landshövdingar i landet och det var inte förrän 1974 innan det blev en kvinnlig Landshövding i Blekinge och idag så är de kvinnliga Landshövdingarna i majoritet.
Av 21 Landshövdingar så är 13 kvinnor, det är ett mått på att något har hänt och attityden mot kvinnliga Landshövdingar har ändrats ordentligt.

Mycket har hänt.

Rose-Marie Frebran talade också om det som faktiskt har hänt för att skapa ett mer jämställt samhälle och det finns en del milstolpar, som att kvinnorna tog steget ut på arbetsmarknaden ordentligt under 1970-talet och att det blev möjligt med kvinnlig tronföljd i landet med Kronprinsessan Viktorias födelse.
- Själv fick jag till en ändring kommunallagen, efter att jag år 1986 inte tilläts återinta min stol på Kommunfullmäktige efter att ha avbrutit för att amma min son, diskriminering men nu är det tillåtet.

En hel del kvar att göra.

Trots att mycket har hänt i Sverige under åren så finns det mycket kvar att arbeta med och Rose-Marie Frebran avslutade sitt inledningstal med att säga att hon såg fram emot att få höra vad som har hänt sedan 2008 när Kvinnokommitten lämnade sitt senaste förslag.

FN:s stadgar blev formulerade av kvinnor.

Gertrud Åström ordförande Sveriges Kvinnolobby talade också om historia i sitt tal men hon var mer ute i världen och just när FN startades.
Under de diskussioner som ledde fram till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna var det två kvinnor som satte sitt tydliga märke på formuleringarna berättade Gertrud Åström.
Minerva Bernardino och Eleanor Roosevelt var de som fick till inledningen på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och de här orden kan de flesta.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, så är den första meningen men så hade de inte tänkt att det skulle stå utan den skulle inledas med att Alla män är bröder och skapade fria.
När Minerva Bernardino och Eleanor Roosevelt protesterade så försökte de förklara att med män så menade de både män och kvinnor.

Talarstafett.

Presentationen av kvinnolobbyns rapport presenterades av flera olika talare, många av de som har varit med och skrivit rapporten var på plats för att tala om sitt stycke i rapporten.
Min uppfattning efter att ha hört rapporten presenteras är att det faktiskt inte har hänt så jättemycket på jämställdhetsområdet.
Det finns vissa områden som det faktiskt har blivit sämre med jämställdhet.
Integrations och Jämställdhetsdepartementet startades 2007 och avvecklades 2010.
I och med avskaffandet av departementet och en flytt av jämställdhetsfrågorna så saknas det nu en övergripande syn.

Omfattande rapport.

Rapporten är omfattande och går igenom många olika områden, det tråkiga är att det är väldigt få områden där det verkar ha hänt något sedan 2008 och om vi nu vill ha ett jämställt samhälle kan det vara dags att sätta lite fart på det arbetet som faktiskt har påbörjats, men som är långtifrån slut.
Vi fick en kort intervju med Erika Eriksson projektledare för arbetet med rapporten och Erika berättade bland annat att Sverige över lag är rätt bra på jämlikhet och vi är rätt bra på att följa Kvinnokonventionen men när det gäller lön, arbetsmarknad och våld mot kvinnor är det problematiskt.
På frågan vad hon skulle välja för område att arbeta med under ett år så svarade Erika Eriksson lönen för där finns det konkreta politiska saker att göra.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar