×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-10-25  

Medborgardialog om fotbollshall i Vivalla.

Medborgardialog om fotbollshall i Vivalla.

På onsdagskvällen hade Örebro Kommun bjudit in boende i i Vivalla och Baronbackarna till en medborgardialog om den planerade stora fotbollshallen i Hjärstaskogen.
Mötesplatsen var Kulturarenan i Vivallaskolan och förutom politiker så fanns det representanter från ÖBO och Örebro läns fotbollsförbund på plats.

På onsdagskvällen hade Örebro Kommun bjudit in boende i i Vivalla och Baronbackarna till en medborgardialog om den planerade stora fotbollshallen i Hjärstaskogen.
Mötesplatsen var Kulturarenan i Vivallaskolan och förutom politiker så fanns det representanter från ÖBO och Örebro läns fotbollsförbund på plats.

Kort information och sedan gruppdiskussioner.

Johan Westblad före detta processledare i Vivalla var den som höll ihop kvällen som innehöll både information om hur Carl Baatz, chef ÖBO lokaler och VD Västerporten fastigheter AB, uppdrag ser ut när de gäller planeringen av fotbollshallen.
Det ska inte bara vara en fullstor fotbollshall med läktare utan det ska finnas möjlighet till andra aktiviteter också.
Andra aktiviteter kan vara ett gym eller någon annan kommersiell verksamhet och själva fotbollshallen ska också kunna användas till mer än enbart fotboll.
Publikmängden som kommer att rymmas i hallen är mellan 12 - 1500 och det är inte bara idrott utan hallen ska också gå att använda till mässor och andra typer av evenemang.

Tidig dialog möjliggör att fler blir nöjda.

Björn Sundin (S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden, berättade varför Örebro Kommun bjudit in till ett möte för att föra en dialog med de som är närmst berörda av bygget.
De närmst berörda var boende i Baronbackarna, Vivalla och Hjärsta och att skicka ut över 5000 inbjudningar är inget som Örebro Kommun gör ofta men den här gången ville de få en dialog med Örebroarna redan i ett tidigt stadium i planeringsarbetet.
Fotbollshallen beräknas vara klar till 2014/2015 som tidigast och en av anledningarna till den tidiga dialogen var att försöka få så många som möjligt nöjda med resultatet men Björn Sundin var också klar med att alla kommer inta att bli nöjda.

Tre skäl för en fotbollshall.

Björn Sundin gav tre olika anledningar till att bygga en fotbollshall i Vivalla och det första var att göra Örebro attraktivare.
Redan idag är Örebro attraktivt och vi har många besökare per år men en fullstor inomhus hall för fotboll skulle öka attraktiviteten ytterligare, speciellt som det skulle bli den sjunde hallen i hela landet och den enda fullstora hallen med publikkapacitet i Mellansverige.
Skäl två är att fotbollen i Örebro behöver stärkas.
Örebro är en fotbollsstad och det finns många bra lag här men de behöver stärkas och att ge dem möjlighet att kunna träna på vintern är en förstärkning, det finns också en stor bredd inom fotbollen i Örebro och den är också viktig att ta vara på.
Sista skälet är att stärka Vivalla.
Vivalla är större än Laxå och ett problem idag är att Örebroare inte besöker Vivalla idag trots att det är den största stadsdelen i staden.

Många funderingar under kvällen.

Det var ett välbesökt möte i Vivalla och det kom fram många funderingar under kvällen, alla är inte helt nöjda med att Hjärstaskogen ska bli mycket mindre.
Michael Neumann är fundersam på hur mycket mer buller det kommer att bli i Vivalla från motorvägen när skogen försvinner.
Sommartid är det mycket tystare än vintertid när träden står kala och kommer luftkvaliteten att ändras med tanke på mer trafik och mycket mindre grönyta.
Michael Neumann ser också ett värde i Hjärstaskogen, även om den idag är en aning misskött så är det ändå ett naturområde som alla kan ha ett eget förhållande till.

En annan oro som kom fram under mötet var om det kommer att behövas mer yta av Hjärstaskogen i ett senare skede eller om den kommer att få vara kvar i den förminskade formen.
Det kom också fram synpunkter på andra lägen där hallen kan planeras men det är inte aktuellt enligt Björn Sundin, hallen ska ligga i Vivalla annars blir den inte byggd.

Inte ett nytt Conventum.

En annan farhåga som fanns var att den här hallen skulle bli ett nytt Conventum.
När Conventum byggdes så var det tänkt att den skulle användas till olika sportevenemang men det har inte blivit mycket utan den rena nöjes och mäss verksamheten tog snabbt över lokalerna och det finns en oro över att samma sak ska hända med fotbollshallen om de släpper in andra verksamheter än fotbollen i lokalerna.

Vivalla fotbollshall.

En synpunkt var att hallnamnet är viktigt och det viktiga är att det blir något med Vivalla i namnet. Om en sponsor skulle kunna tänka sig att ta över hallen så ska den inte byta namn till något annat utan Vivalla ska ingå i namnet eftersom hallen kommer att vara viktig för området.

Helhetsperspektiv.

Efter mötet fick vi en intervju med Björn Sundin och han sa bland annat att det hade varit mycket diskussioner om helheten när det gäller fotbollshallen.
Det pratades om bussar och trafiklösningar och den typen av frågor, i gruppen han satt var de flesta positivt inställda till en fotbollshall men en stor oro är att de lokala fotbollsklubbarna inte kommer att ha möjlighet att använda hallen och et är något Örebro Kommun måste arbeta hårt med så att det blir möjligt.
Det hade kommit fram många synpunkter under kvällen och Björn Sundin verkade nöjd med alla förslag och frågor som kommit fram, nu har de mycket att tänka på under det fortsatta arbetet med fotbollshallen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar