×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-10-17  

Tre budgetförslag i ett svep.

Tre budgetförslag i ett svep.

Miljöpartiet, Folkpartiet och Nya Moderaterna presenterade sina respektive budgetförslag på en gemensam pressträff i Rådhuset.
Tre partier och tre olika förslag på budget för Örebro kommun under 2013, en sak som alla hade gemensamt var att de satsar 50 miljoner extra på välfärden än vad den sittande majoriteten gör i sitt budgetförslag.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Miljöpartiet, Folkpartiet och Nya Moderaterna presenterade sina respektive budgetförslag på en gemensam pressträff i Rådhuset.
Tre partier och tre olika förslag på budget för Örebro kommun under 2013, en sak som alla hade gemensamt var att de satsar 50 miljoner extra på välfärden än vad den sittande majoriteten gör i sitt budgetförslag.

Mer ideologi än budget.

När partierna presenterade sina olika budgetförslag kom det att handla mer om ideologi än om de faktiska förslagen.
Budgetförslagen kom att komma i bakgrunden och framförallt Staffan Werme (FP) valde att tala om hur samhället borde utvecklas och funderingar om med vilken stad Örebro lämpligast borde jämföra sig, är det lämpligt och tillämpligt att jämföra Örebro med Västerås eller vore det bättre att jämföra med Lund eller Uppsala?
Naturligtvis finns ideologiska skillnader mellan de olika partierna som syns i budgetförslagen, det vore konstigt annars, men tyvärr, här kom budgeten i bakgrunden och innan vi hunnit läsa igenom FP:s helt var det svårt att få något verkligt grepp om vad det var FP verkligen vill i sitt förslag.

Moderaterna i Örebro satsar på förskolor.

Moderaterna i Örebro satsar bland annat på de barn som är på förskolan i 15 timmar per vecka berättade Maria Haglund, moderat talesperson skolfrågor.
Moderaterna utökar tiden från 15 timmar till 30 timmar per vecka och det finns flera anledningar men två av de största är att förskolor har svårt att hinna med den pedagogiska delen med barnen som bara är 15 timmar i veckan.
Barn som inte går på förskolan visar att de har ett sämre ordförråd än de som varit på förskolan och det gäller speciellt barn som inte har ett Svenskt ursprung.
- Satsningen på utökad tid på dagis behöver inte bli stor ekonomiskt eftersom förskolorna redan idag får sin budget av hur många barn de har och inte efter hur många timmar de är på förskolan sa Maria Haglund.

Trygghetsperspektiv viktigt för Nya Moderaterna.

Moderaterna har också i sin budget att de vill se minskade grupper i både förskolan och grundskolan och det ur ett trygghetsperspektiv.
Trygghetsperspektivet var något som genomsyrade det som Maria Haglund och Anders Åhrlin, kommunalråd, tog upp i sitt budgetförslag.
Nattsköterskor inom vårdboenden var en annan sak har med i sin budget och det har också med trygghet att göra.
- Våra äldre ska känna sig trygga på sina boenden sa Anders Åhrlin.

Ett ideologisk budgetförlag.

Folkpartiet har i sin budget tagit ett lite ovanligt grepp och gjort en ideologisk budget baserad på liberala värderingar.
Staffan Werme, kommunalråd fp, berättade att de hade som utgångspunkt hur de vill se Örebro och örebroarnas utveckling framöver och vad som behöver hända för att den utvecklingen ska bli möjlig.
Folkpartiet vill se ett mer individuellt Örebro där alla känner att de har möjlighet att påverka sin framtid vare sig det gäller den personliga framtiden eller företagets eller vad det nu kan vara.
- Vad vill vi att Örebro ska vara för stad om 1 år, om 5 år, om 10 år och om 50 år. Vart är det vi vill och hur vill vi att Örebro och örebroarna ska utvecklas.

Lärarna de stora vinnarna.

I Folkpartiets budgetförslag är lärarna de stora vinnarna, den största satsningen som finns i deras budgetförslag är att höja lärarlönerna och de satar 50 miljoner på det.
Folkpartiet vill stärka Örebro för framtiden och en av de viktigaste saker de kan göra då är att stärka de som är barn och unga idag.
Lönerna ska höjas för alla lärare men höjningarna sätts individuellt.
- Med de medel de har så klarar budgeten en höjning för alla lärare med 2000 kronor i månaden sa Karolina Wallström folkpartistisk talesperson skolfrågor.

Tre huvudinriktningar för Miljöpartiet.

Miljöpartiets budgetförslag hade tre huvudpunkter och det är klimat, migration och integration och välfärden.
Miljöpartiet ser att flyktingströmmen till Sverige kommer att öka under nästa år och då speciellt från Syrien och Somalia och Miljöpartiet i Örebro vill gå före och ta emot flyktingar på ett bra sätt så att de kommer in i det Svenska samhället.
Migration och lika rätt i samhället är viktigt för Miljöpartiet berättade Fredrik Persson.

Sälj Örebro Kommuns delar i flygplatsen.

Miljöpartiet vill sälja de andelar som Örebro kommun har i flygplatsen, på sikt vill de att flygplatsen ska läggas ner helt och att Örebroare ska resa med tåg.
Miljöpartiet anser att flygplatsen inte ska sponsras av kommunala pengar och om Örebro kommun säljer sina andelar så blir det 8 miljoner extra i kassan och det är bland annat de pengarna som Miljöpartiet använder i sina satsningar.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar