×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-10-15  

Budgetförslag med satsningar på barn och välfärd.

Budgetförslag från Vänsterpartiet med satsningar på barn och välfärd.

Under måndagsförmiddagen presenterade Vänsterpartiet i Örebro sitt budgetförslag inför 2013.
Murad Artin berättade om de satsningar som Vänsterpartiet vill göra och det är satsningar på framförallt barn och unga.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Under måndagsförmiddagen presenterade Vänsterpartiet i Örebro sitt budgetförslag inför 2013.
Murad Artin berättade om de satsningar som Vänsterpartiet vill göra och det är satsningar på framförallt barn och unga.

Barnen är vinnare om förslaget går igenom.

Vänsterpartiet investerar i framtiden genom en stor satsning på barn och unga i sin budget berättade Murat Artin.
Barnperspektivet genomsyrar hela budgeten och mer än hälften av Vänsterpartiets budget går till barn och unga.
En av de viktigaste satsningarna är att minska barnfattigdomen.
Vänsterpartiet vill till exempel starta ett nattis till i Örebro och de vill se skyltar vid alla lekplatser som gör det enklare att larma om det händer en olycka.

Satsning på att halvera timvikarier.

Vänsterpartiet vill bland annat förstärka rambudgeten inom skola och vård för att erbjuda vikarier som går på timmar fasta heltidstjänster.
Att erbjuda fasta heltidstjänster skulle faktiskt bli en besparing på sikt för kommunen för nu är det många som arbetar både inom barnomsorg och inom vården som bara har otrygga timvikariat.
Vänsterpartiet har i den här budgeten förstärkt ramen för att kunna erbjuda hälften av timvikarierna fasta anställningar.
- Ca 950 årsarbetare på vikariat och det är en otrygg anställning också för människor som har bra vikariat, de vet inte från en dag till en annan om de har jobb imorgon, vi tycker att man ska omvandla de här till heltidstjänster.

Vänsterpartiet satsar på barn och unga.

Istället för en stor fotbollshall i Vivalla vill Vänsterpartiet öppna en fritidsgård för unga vuxna.
Idag finns det ca 2000 barn och unga i Vivalla och majoriteten av gymnasieungdomarna kan behöva en egen fritidsgård som de kan besöka på kväller och helger, den åldersgrupp som kallas för unga vuxna har ingenting att göra på sin fritid och därför vill Vänsterpartiet öppna en fritidsgård för unga vuxna i Vivalla berättade Murad Artin.

Ingen stor fotbollshall i Vivalla.

Vänsterpartiet vill inte se någon stor fotbollshall i Vivalla, Murad Artin sa att om man pratar med föreningar i Vivalla så vill de ha en konstgräsplan.
Fotbollshallen som planeras i Vivalla kommer i första hand bli till för elitlagen och då blir det ingen satsning på de unga i Vivalla.

Vänsterpartiet satsar mer.

Vänsterpartiets budget innehåller en större summa pengar till satsningar och de har fått fram de extra medlen genom att fördela pengarna annorlunda.
Vänsterpartiet satsar ungefär 72 miljoner mer på välfärden än vad den sittande majoriteten hade i sin budget.
En av delarna som de har prioriterat annorlunda är överskottsmålet där Vänsterpartiet avsätter 80 miljoner kronor och får på så sätt 20 miljoner till till sin budget.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar