×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-10-06  

Mycket välfärd i majoritetens budget för 2013.

På fredagen presenterade den sittande majoriteten i Örebro kommun sin budget inför 2013.
Till stor del handlar budgetförslaget om en stärkt välfärd och om att Örebro har en välskött ekonomi med utrymmen för satsningar på framförallt mjuka sektorer i kommunen.

Örebro växer.

Lena Baastad (S) var den som inledde med att berätta att Örebro växer och att Örebro växer snabbt, till år 2020 ska Örebro vara en stad med 151 000 invånare.
Örebro har den tredje största inflyttningen i hela landet och nu har vi gått om Malmö i den listan. Det är bara Stockholm och Göteborg som växer mer.
Trots en svajig ekonomi ute i Europa så har Örebro kommun en stark ekonomi och vi är den åttonde starkaste kommunen i landet sa Lena Baastad.
Den här budgeten ska gå med 100 miljoner kronor plus och god ekonomisk sed är att överskottet ska vara 2 procent, vilket skulle vara 120 - 140 miljoner men med Örebro kommuns starka ekonomi de sista åren har de bestämt att det räcker med 100 miljoner i överskott.
110 miljoner kronor satsas på välfärden och då är det vissa engångssatsningar.
- Det är viktigt för oss att hela tiden jobba så att Örebro kommun möter upp den utveckling som vi faktiskt har, sa Lena Baastad.

Många investeringar framöver.

Lennart Bondeson (KD) presenterade de investeringar som finns med i budgeten och det var bland annat satsningar på nya förskolor.
Det finns också en hel del att göra inom skolorna och kommunen har legat efter med det arbetet under 2000-talet men det försöker de nu att ta igen en del av.
En del av satsningarna har redan beslutats om som renovering av Lillåns skola.
För att kunna satsa på de här projekten så finns det saker som de har fått plocka bort och det är bland annat ombyggnad av torg inne i Örebro och en stor rondell vid Almbyplan.
- Det är viktigt att satsa som kommun för att främja tillväxten och utvecklingen av vår fantastiskt fina stad och kommun, sa Lennart Bondeson.

Satsningar på rätt till heltid.

Rasmus Persson (C) presenterade en del av de satsningar som finns i budgeten inför 2013 och en punkt är den fortsatta satsningen på rätt till heltid och att få bort delade turer.
Nu görs det en bemanningsrevision och det kommer att införskaffas ett nytt personalsystem.
Högsta prioriteten har det nya personalsystemet som ska göra det enklare att planera arbetet och ge en bättre översikt.

Utökat arbete med neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar.

Örebro kommun ska också sätta ihop ett specialist team inom neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar som bland annat ska kunna ge skolor och förskolor hjälp med elever som har till exempel DAMP eller ADHD så att personalen får verktyg och bra metoder för att arbeta med de barnen.
Örebro Kommun har tidigare arbetat med personer med Aspergers syndrom för att hjälpa dem ut på den vanliga arbetsmarknaden och nu väljer de att utöka den delen till fler neuropsykiatriska funktionshindrade.

30 miljoner till nya barnomsorgsplatser.

Det finns många små barn i Örebro och de blir allt fler som behöver förskoleplatser och därför satsar den sittande majoriteten 30 miljoner på att utöka dagisplatserna.
Nattomsorgen ska också utökas och 5 miljoner kronor ska satsas på nattis under 2013.
- Det inte är okej att människor tvingas tacka nej till arbete för att det inte går att hitta barnomsorg på flexibla tider och det är också något som kommer att bli allt vanligare i samhället att arbetstider inte är 8 - 17 sa Rasmus Persson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar