×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-09-29  

Majoriteten satsar 65 miljoner i Sociala investeringar.

Majoriteten satsar 65 miljoner i Sociala investeringar.

På en pressträff under tisdagen berättade den styrande majoriteten i Örebro om deras kommande satsning på sociala investeringar.
Det ska skapas en fond för socialt utvecklingsarbete i Örebro kommun.
De som presenterade den nya fonden var Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD) och Rasmus Persson (C).

På en pressträff under tisdagen berättade den styrande majoriteten i Örebro om deras kommande satsning på sociala investeringar.
Det ska skapas en fond för socialt utvecklingsarbete i Örebro kommun.
De som presenterade den nya fonden var Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD) och Rasmus Persson (C).

Långsiktigt arbete.

Sociala investeringar är tänkta som förebyggande arbete, om man kan hindra fallolyckor bland äldre skulle det spara mycket pengar i budgeten i framtiden och det är just den typen av förebyggande arbete som pengarna i fonden ska användas till.
De olika delarna i kommunen kan ansöka om pengar ur fonden för att kunna arbeta konkret med förebyggande arbete inom en viss del, pengarna som beviljas ska sedan betalas tillbaka till fonden när det förebyggande arbetet visar att det har gett resultat och det är inte tänkt att bara vara under ett år utan pengarna betalas tillbaka när det visar sig i budget att arbetet har gett resultat.

Viktigt att arbeta förebyggande.

Kommuner och landsting är lite dåliga på att arbeta förebyggande när det gäller sociala frågor.
Hårda frågor som vägar och liknande där finns det redan ett förebyggande arbete men mjuka frågor som vård och omsorg är inte lika enkla att arbeta med förebyggande frågor.
Det finns mycket forskning som visar på förebyggande åtgärder men ofta kan det vara svårt att hitta ekonomi för sådana projekt, med en fond så har verksamheter möjlighet att prova på för att se om det fungerar som tänkt.

65 miljoner i potten.

Den inledande summan som satsas är 65 miljoner av de AFA försäkringspengar som Örebro kommun har fått tillbaka.
Tanken är att fonden ska ökas på med medel varje år och målsättningen är 2% av skatteintäkterna och det är 130 miljoner ungefär.
Den här fonden har det långsiktiga arbetet i fokus och det här är något som har diskuterats inom Örebro Kommun under flera år.
Nu ska kommunledningskontoret ta fram ett regelverk för hur fonden ska fungera och de tror att det finns en stor politisk enighet i det här beslutet.
De har inte diskuterat hur mycket pengar som ska föras över eller andra detaljfrågor med oppositionen men den här frågan har varit uppe för diskussion redan under förra majoriteten i Örebro Kommun fast då kom de inte hela vägen fram till ett färdigt förslag.

Regelverk är viktigt.

Det är viktigt med ett tydligt regelverk för hur fondens medel ska användas och hur projekt ska redovisas efter slutförandet, eller under tiden projektet håller på berättade Lennart Bondeson efter pressträffen.
Det finns kommuner i landet som redan har påbörjat den här typen av arbete och tjänstemännen har tittat på hur de kommunerna har lagt upp sitt arbete för att på så sätt komma fram till en bra modell för Örebro.
Lennart Bondeson räknar med att fonden och regelverket kan finnas på plats i början av 2013 men redan nu så kan de olika delarna i Örebro kommun börja fundera på vilka projekt de skulle vilja genomföra och inom vilka områden de vill börja.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar