×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Liberalerna i Örebro presenterade sitt valmanifest.


Öppet forum – För trygghet och säkerhet.


Samtal om hederskultur och mäns våld mot kvinnor.


Satsning på belysning och fortsatt utveckling.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-09-19  

Livin Hotell prisat för sitt miljöarbete.

Utmärkelsen Årets Miljöprestation 2012 delades ut av Sweden Hotels under en gala Ängelholm och Livin Hotell kommer att få den i år.
Motiveringen för Livin Hotell Örebros vinst var att Livin Hotell är det första hotellet i Sweden Hotels som är miljöklassat enligt The Green Key. Med stor inlevelse jobbar man med miljö och CSR (Corporate Social Responsibility), där man ger alla människor en ny chans.
Hotellet är ett föredöme på många sätt!

Den gröna nyckeln.

The Green Key är en ledande internationell miljömärkning av hotell, konferensanläggningar, vandrarhem, campingplatser och fjällstationer.
29 olika länder finns med i arbetet och ca 30 hotell i Sverige är Green Key-certifierade.
För att kunna ansöka om ett Green Key certifikat krävs det att man arbetar aktivt med miljömål och att man informerar om miljöarbete på de sätt man kan.
Det är många kriterier som ska uppfyllas och sedan kan den certifierade även få extra poäng genom att ta miljöarbetet ett steg extra.
De tre huvudgrupperna av kriterier är miljöpolicy, miljömål och handlingsplan.
Information till gäster och personal.
Minskad miljöpåverkan beträffande vatten, energi, råvaror och produkter.

Inte enbart miljöarbete på Livin Hotell.

Livin Hotell uppmärksammas inte enbart för sitt aktiva miljöarbete och att de är certifierade med Green Key utan att de också arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility).
Livin Hotell arbetar aktivt med att ge människor en ny chans och de anställer människor som till exempel har varit långtidsarbetslösa, utrikes födda eller långtidssjukskrivna.
- Att ge människor en andra chans är något som genomsyrar hela verksamheten på Livin, säger Susanne Lindholm, biträdande hotellchef i ett pressmeddelande.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar