×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-07-19  

Dubbla fredsavtal minneshölls i Örebro.

Dubbla fredsavtal minneshölls i Örebro.

Den 18 juli 1812 slöts två fredsavtal i Örebro, det ena mellan Storbritannien och Sverige och det andra mellan Storbritannien och Ryssland.
Tanken med fredsavtalen var att sätta igång en stor offensiv mot Napoleon som då styrde över större delen av Europa.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
13 Klickbara bilder.

Den 18 juli 1812 slöts två fredsavtal i Örebro, det ena mellan Storbritannien och Sverige och det andra mellan Storbritannien och Ryssland.
Tanken med fredsavtalen var att sätta igång en stor offensiv mot Napoleon som då styrde över större delen av Europa.

Flera tal under invigningen.

Det hölls flera tal under invigningen av plaketten på Storgatan 7.
Landshövding Rose-Marie Frebran, Kommunfullmäktiges ordförande Lars O Molin, Riksdagens förste vice talman Susanne Eberstein (S) och fd. Överste Einar Lyth.
Alla talare hade grävt i historiens djup och även om de riktade in sina tal ur lite olika vinklar så var det mycket om de oroliga tiderna i Europa under 1812.
Det var musik också och den här invigningen innehöll ovanligt mycket musik.
De som spelade var Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan.

Landshövdingen talade om Örebros viktiga roll i historien.

Landshövding Rose-Marie Frebrans tal handlade till stor del om Örebros viktiga roll i historien och om den roll som dåvarande Landshövding Salomon Löfvenskiöld hade för att allt skulle fungera under riksdagen och fredsförhandlingarna under sommaren 1812.
Salomon Löfvenskiöld hade inte titeln Landshövding utan han var Konungens befallningshavare i länet.
Salomon Löfvenskiöld var också den person som fått organisera den förra riksdagen i Örebro och det gjorde han så bra att han fick göra det en gång till under 1812 års riksdag.
1812 hade Salomon Löfvenskiöld fler befogenheter än vad dagens Landshövding har och han hade mycket att göra innan alla deltagare i riksdagen kunde komma till Örebro.
Rose-Marie Frebran sa också i sitt tal att Salomon Löfvenskiöld hade stor hjälp eftersom han visste hur det statliga maskineriet fungerade och även i dag har Landshövdingarna i landet en fördel om de vet hur samhällets strukturer fungerar innan de börjar arbeta.

Örebro en säker mötesplats.

Under 1810 års riksdag hade besökarna lärt sig att Örebro är helt rätt plats för viktiga och diskreta förhandlingar och 1812 fick Örebro än en gång visa att vi kunde ta emot så många gäster.
Försvaret av staden var också viktigt och förutom tre regementen militärer så kommenderades det hit hela fyra poliser extra från Stockholm.

Lars O Molin talade om hur Örebro utvecklats.

Lars O Molin inledde sitt tal med att tala om hur Örebro har utvecklats, det är inte bara all utveckling i samhället i stort som har skett, utan 1812 var Örebro en liten landsort med drygt 3000 invånare mot dagens Örebro som snart har 140 000 invånare.
Förberedelserna inför 1812 års riksdag hade trots allt de styrande i Örebro viss vana vid att arrangera riksdag eftersom det endast två år tidigare var en riksdag i Örebro.
Då valdes Jean Baptiste Bernadotte till Svensk tronföljare och riksdagen 1812 års innehöll fredsförhandlingar mellan tre olika parter.

En riksdag var ett stort arrangemang.

Att arrangera en riksdag innehöll också en del förberedelser som vi kanske har svårt att tänka oss, men en riksdag var en stor apparat och riksdagen 1812 fick Örebro ta emot över 1000 gäster och det tillsattes en kommitté för att säkerställa att alla skulle ha en inkvartering.
Örebro hade mycket att göra, det hade varit en kall och hård vinter vilket lämnat vägarna i dåligt skick och den som inte såg till att hans vägbit eller bro var i gott skick kunde vänta sig böter.
Grisarna var också förvisade från Örebros gator för att luften skulle vara bra.

En lång historia av demokrati.

Förste vice talman Susanne Eberstein talade om att hon kände historiens vingslag och hon berättade också om varför Örebro blev utsett att vara värd för riksdagen.
Örebro ligger lagom långt från havet och staden har också bra kommunikationer och stora och rymliga hus så att alla kan inkvarteras på bästa sätt. Örebro har också ett slott där kungen och hans uppvaktning kunde bo.
Freden som undertecknades i Örebro gjorde inte slut på Napoleons välde, men det var stor internationell stor politik som avhandlades under riksdagen 1812.
- Fredsavtal är alltid värda att uppmärksamma, fredliga lösningar är ingen självklarhet. Fred är en förutsättning för välfärd och en sund utveckling i ett samhälle, sa Susanne Eberstein.

Militärhistoria i överste Lyths tal.

Överste Einar Lyths tal innehöll den militära sidan av fredsavtalen och han talade om hur Napoleon styrde i stort sett hela Europa och Napoleon hade också förbjudit alla stater att bedriva handel med Storbritannien.
Vi i Sverige som var beroende av handel med andra länder hade sagt att vi inte skulle bedriva handel men det gjorde vi ändå,i smyg.
Sverige samarbetade mycket med Storbritannien trots Napoleons påbud och det låg en engelsk flotta vid Vinga utanför Göteborg.
Napoleon var vid den här tiden på väg att invadera Ryssland eftersom Tsaren hade under året före öppet trotsa Napoleon och nu skulle han straffas.
Alla vet säkert att det inte gick så bra för Napoleon i Ryssland men de flesta vet säkert inte om de planer som gjordes upp med start under riksdagen 1812 i Örebro.
En av de få som misstänkte att Napoleon skulle råka ut för ett bakslag i Ryssland var vår Carl Johan, men så hade han också personlig erfarenhet av Napoleons arme eftersom han kom därifrån innan han blev vald som tronföljare i Sverige.

Brittisk och Rysk närvaro under invigningen.

Efter talen så spelade Hemvärnets Musikkår Guldsmedshyttan en brittisk och en rysk marsch som hyllning till de två länder som slöt fred i Örebro 1812.
Under invigningen så var det också en representant från Ryssland och en från Storbritannien på plats och den brittiska marschen som spelades var naturligtvis Rule Britannia och för den ryska spelades Farewell of Slavianka innan alla gick ner till Storgatan 7 där plaketten avtäcktes av Rose-Marie Frebran och Lars O Molin.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar