×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-06-20  

Ny tilläggsbudget i Örebro Kommun.

Ny tilläggsbudget i Örebro Kommun.

På måndagen presenterade den sittande majoriteten i Örebro kommun sin tilläggsbudget för 2012.
Örebro Kommun har fått tillbaka pengar från sin AFA-försäkring och i den senaste skatteprognosen ser ekonomin ljusare ut än vad som tidigare beräknats.

På måndagen presenterade den sittande majoriteten i Örebro kommun sin tilläggsbudget för 2012.
Örebro Kommun har fått tillbaka pengar från sin AFA-försäkring och i den senaste skatteprognosen ser ekonomin ljusare ut än vad som tidigare beräknats.

Beslut om budgeten kommer på onsdag.

Kommunstyrelsen tog beslut om tilläggsbudgeten under tisdagen och sedan ska den upp till Kommunfullmäktige på onsdag för beslut berättade Lena Baastad (S).
Tilläggsbudgeten är på 142 miljoner kronor, anledningen till att Örebro Kommun kan lägga en tilläggsbudget är att skatteprognosen ser bättre ut nu och att Örebro Kommun har fått tillbaka pengar på en sjukförsäkring.
AFA försäkringen var helt oväntade pengar och det ser ut som att det kan komma en till sådan förstärkning av ekonomin fram åt hösten.
Pengarna som nu fördelas är till för nuvarande år och det är engångspengar vilket gör att de kommer inte att finnas nästa år och kan därför inte användas som ramförstärkningar i verksamheterna.

Satsningar på barn, äldre och personal.

Rasmus Persson ( C) berättade att Örebro kommun i den här budgeten främst satsar på barn, äldre och personal.
Det blir en rätt stor satsning på personal i den här budgeten, personalen är viktig och speciellt att ledarskapet i de olika verksamheterna fungerar på ett bra sätt, därför satsas Örebro Kommun på kompetensutveckling inom vård och omsorg.
Med den här budgeten har Örebro kommun möjlighet att starta upp Omsorgslyftet som kommunen redan har fått ekonomiskt bidrag till från staten, men bidraget var endast för kompetensutveckling och inte för vikarier som behövs när ordinarie personal utbildar sig, nu finns det pengar till vikarier därför kommer Omsorgslyftet att dra igång.
- Omvårdnadslyftet handlar om att stärka grundkompetensen bland personalen inom vård och omsorg, sa Rasmus Persson.

Det planeras för en stor personalfest.

Med de här extra pengarna planerar Örebro Kommun att ha en stor personalfest för all sin personal och festen beräknas hålla på i två dagar. Det är inte så enkelt när personalstyrkan består av ungefär 12 000 personer. Örebro Kommun har haft den typen av personalfest tidigare och den var mycket uppskattad av personalen, normalt har varje enhet i kommunen egna fester men det är inte ofta som alla kan samlas på ett ställe.
- Personalen har fått gå igenom rätt så mycket under de här sista åren, under lågkonjunkturen. Låt oss då satsa på en riktigt bra personalfest sa Rasmus Persson.

Satsning på vägunderhåll.

Lennart Bondeson (KD) berättade att Örebros vägnät är eftersatt i underhållet och i den här tilläggsbudgeten får tekniska förvaltningen 18 miljoner extra för att utöka vägunderhållet.
Vägunderhållet har varit eftersatt länge i Örebro och att den sittande majoriteten nu lägger extra pengar betyder att de tar igen lite av allt det underhållsarbete som skulle behövas.
Summan 18 miljoner är för att det är vad tekniska förvaltningen har sagt att de klarar av att göra under tiden som är kvar på 2012.
- Om vi inte åtgärdar en cykelväg eller en väg när den bör åtgärdas då är det ungefär tre till fyra gånger så dyrt om vi väntar och låter det spricka mer, sa Lena Baastad.

De extra pengarna ska användas i år.

Den här tilläggsbudgeten med engångssatsningar är tänkta att genomföras under året, pengarna går inte att para utan allt ska hända under 2012.
Det kommer också att läggas till nästan 45 miljoner kronor till Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter och de pengarna är tänkta att användas till att sluta längre avtal med olika aktörer för att säkerställa ett långsiktigt arbete.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar