×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-06-17  

PRO har sin 20:de kongress.

PRO har sin 20:de kongress.

Under helgen så har PRO sin kongress på Conventum i Örebro och i år när föreningen firar 70 år hade de två olika partiledare som talare första dagen, Göran Hägglund, Kristdemokraterna och Stefan Löfven, Socialdemokraterna.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
10 Klickbara bilder.

Under helgen så har PRO sin kongress på Conventum i Örebro och i år när föreningen firar 70 år hade de två olika partiledare som talare första dagen, Göran Hägglund, Kristdemokraterna och Stefan Löfven, Socialdemokraterna.

Mycket politik första dagen av PROs kongress.

De två tyngsta talarna Göran Hägglund (KD) och Stefan Löfven (S) var inte de enda politiker som talade under PROs kongress i Örebro.
Marie-Louise Forsberg Fransson (S) landstingsstyrelsens ordförande Örebro talade också och hennes tal handlade mycket om hur viktigt det är att ha en bra dialog med bland annat PRO.
- Det är en förmån att få hålla klubban i Landstinget, det finns otroligt mycket saker som vi kan jobba tillsammans för att göra det bättre.

Banbrytande proteser.

Marie-Louis Forsberg Fransson passade på att skryta lite om sjukvården i Örebro Län. Här opererades den första special designade kvinnliga knäprotesen in och det var första gången det gjordes i norra Europa, visst är det konstigt att proteser oftast designas med unga friska män som förebilder.
Den operationen utfördes för ungefär tre år sedan, under torsdagen förra veckan opererades Sveriges första individuella protes in och den operationen utfördes på lasarettet i Lindesberg. Det individuella knät är specialgjort för den person som ska ha det och det betyder att den patienteten kunde vara uppe och gå efter bara några dagar.
- Sverige kan, vi kan bara vi vill.

Göran Hägglund tog upp många olika frågor som rör pensionärer.

Bland annat pratade Göran Hägglund om den åldersdiskriminering som finns i dagens samhälle och han berättade att Regeringen lagt fram ett förslag till Riksdagen där lagen skärps mot åldersdiskrimineringen.
- Tidigare har förbudet enbart omfattat arbetsliv och utbildningsområdet, men från och med 1 januari 2013, om riksdagen ställer sig bakom det, och det tror jag att de kommer att göra, så kommer diskriminering på grund av ålder även att gälla varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar, statligt studiestöd och statliga anställningar.

Vi lever längre, men måste det bli ett problem.

Göran Hägglund talade m att Sveriges befolkning lever längre, vi blir allt äldre men det behöver inte vara ett problem, forskning har visat att de som behöver sjukvårdens hjälp inte har ökat, utan istället håller vi oss friska längre också.
Vi lägger nya år till våra liv, när pensionsåldern bestämdes till 65 år så var 65 år medellivslängden i Sverige, vilket betydde att när det var dags för pensionering så hade hälften redan gått bort. I dag så finns det många som arbetar tills de är över 70 år och Göran Hägglund sa att det är bra men det visar också att vårt aktiva liv har blivit längre.
- Vad vi hittills kan se det är ju att de år som läggs till är pigga och friska år då vi är aktiva och den tid när vi är mest vårdkrävande är ungefär lika lång som tidigare. I så fall betyder det här ingen belastning på sjukvårdssystemet på det sättet, däremot kan det bi en påfrestning för pensionssystemet.

Göran Hägglund verkade vara på bra humör.

Trots att Göran Hägglund kom försenad till PROs kongress verkade han vara på bra humör och han fick publiken att skratta vid flera tillfällen under talet.
Talet hölls med tanke på publiken och de fick lite av allt.
Göran Hägglund gick igenom pensioner, hälsa och sjukvård och många fler ämnen men han gjorde det på ett bra sätt och det märks att äldrefrågor är något han intresserar sig för.

Inga överraskningar i Stefan Löfvens tal.

Stefan Löfvens tal innehöll inga nyheter från socialdemokraterna, det var om att pensionärer ska ha samma skattesats som de som arbetar, arbetslösheten och utbildning.
Stefan Löfven talade bland annat också om valfriheten i vården. Socialdemokraterna tycker att valfrihet är viktigt i vården men de vill inte se lagen om valfrihet som en tvång på kommuner sa Stefan Löfven, han fortsatte med att det viktigaste är att de äldre har möjlighet att själva välja men det betyder inte att allt måste privatiseras.
- Valfrihet i vården, det ska aldrig vara tvånget att välja bort en dålig vård, det ska alltid vara friheten att kunna välja en riktigt, riktigt bra vård.

Ett kontrakt mellan generationer.

Stefan Löfven inledde sitt tal med att läsa dikten Infall av Nils Ferlin.
Dikten handlar om när Nils Ferlin kom på att hans tak var golvet till lägenheten ovanför golv. Stefan Löfven fortsatte sen med att säga att alla generationer i landet har ett sorts kontrakt med varandra och det kontraktet måste hela tiden uppfyllas.
Det gäller mellan de i arbetsför ålder och de som är yngre så att de kan få ett bra liv när de växer upp, men det gäller också mot de äldre generationerna så att de kan fortsätta leva bra liv. För att uppfylla kontraktet för de äldre generationerna så måste det till en aktiv dialog med de olika intresseföreningar som finns och de stora pensionsavgångarna som är att vänta när 40talisterna ska gå i pension kommer att ställa nya krav på den service som samhället erbjuder.
- Eftersom vi delar vårt svenska samhälle vi lever i ständig relation till varandra, vi delar också ett ansvar mot varandra som medmänniskor och våra problem och utmaningar är gemensamma.

Stefan Löfven hade en hel dag i Örebro.

Stefan Löfven hade PTRs kongress som sista stopp i Örebro, men han hade tillbringat större delen av fredagen i staden.
Vi fick en kort intervju när Stefan Löfven talat klart på kongressen.
Dagen startade med ett besök på Ängens vårdcentral i Ladugårdsängen, Stefan Löfven var imponerad av en utvecklingslägenhet för äldre och hur de har byggt upp lägenheten för att forska om hur äldre kan ha hjälp av robottekniken.
Det mest intressanta som Stefan Löfven lärde sig om Örebro under dagen var att vi har mycket avancerad teknikutveckling här.
- Det är så professionellt när de har byggt upp den där demonstrationslägenheten, det är nästan som en forskningslägenhet. Där bygger man upp ett naturligt boende och ser hur robotar fungerar till hjälp för äldre.

Bra satsningar i Örebro Kommun.

Stefan Löfven berättade också att han besökt Startcentrum i Örebro och fått tagit del av deras verksamhet med att hjälpa nystartade företagare igång med sina verksamheter.
De satsningar som görs i Örebro Kommun för att få unga och andra i jobb hade också varit mycket bra att ta del av och Stefan Löfven verkade väldigt nöjd med sin dag som hade fångat in hela spektrumet med både unga och äldre.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar