×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-05-31  

Framtidskommissionen samtalade om värdegrund.

Framtidskommissionen samtalade om värdegrund.

Framtidskommission är en kommission tillsatt av regeringen och den ska lyfta blicken från det vanliga politiska arbetet för att blicka framåt.
Tanken är att identifiera framtida utmaningar för Sverige och att hitta vägar som kan förenkla de framtida utmaningarna. I Framtidskommission sitter förutom alla partiledarna i Regeringen representanter från universitet och näringsliv.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
3 Klickbara bilder.

Framtidskommission är en kommission tillsatt av regeringen och den ska lyfta blicken från det vanliga politiska arbetet för att blicka framåt.
Tanken är att identifiera framtida utmaningar för Sverige och att hitta vägar som kan förenkla de framtida utmaningarna. I Framtidskommission sitter förutom alla partiledarna i Regeringen representanter från universitet och näringsliv.

Deltagare från flera olika delar av samhället.

Under onsdagen höll Framtidskommissionen ett öppet möte på Örebro Universitet på temat Gemensam värdegrund.
Behövs det en gemensam värdegrund i framtiden?
Inbjudna att delta i mötet var Göran Hägglund (KD). Lars B Stenström, Agneta Blom, Othman Al Rawalbeth, Qaisar Mahmood, Katarina Ekspong, Rolf Lidskog, Lovisa Bergdahl och Erik Amnå.
Pekka Mellergård och Charlotta Levay var arrangörer och Pekka Mellergård var dessutom moderator under mötet.

Talare med helt olika utgångspunkter.

Första delen av det öppna mötet innehöll korta tal och en paneldebatt och efter kaffepaus så blev det lite längre och mer forskningsbaserade föreläsningar.
De inbjudna till samtalet fick börja med att hålla varsitt kort anförande och det var nio helt olika utgångspunkter.

Moralisk kompass.

De inbjudna till samtalet fick börja med att hålla varsitt kort anförande och det var nio helt olika utgångspunkter.
Lars B Stenström, Kyrkoherde Olaus Petri församling, ställde frågan, Vad ska ta kristendomens plats som moralisk kompass i samhället?
Förr var det kristendomen som höll samman landet, var finns det som binder samman samhället idag.
Samhället kommer att behöva hjälp av det civila samhället för att klara av frågor om värderingar som kräver tro och livsåskådnings diskussioner.
- Som präst ser jag att den kristna kyrkan och kristendomen i sina bästa stunder fungerar som en moralisk, etisk motor, samtidigt förknippas kyrkorna inte sällan med ett fördomsfullt dömande och ett moralistisk synsätt.

Vi är alla i grunden människor.

Othman Al Rawalbeth imam talade om att vi alla i grund och botten är människor och att det viktiga är samtalen mellan människor.
Om Sverige ska klara de stora utmaningar som kommer och bli ett enat land så måste vi samtala med varandra oavsett om det är muslimer, kristna eller vad man nu har valt att tro på.
När det gäller värdegrund sa Othman Al Rawalbeth att vi har mycket gemensamt och enda sättet att hitta de gemensamma värdena är att samtala.
- Vi behöver träffa varandra och tala med varandra för att hitta det som förenar oss.

Värdegrunden måste koma underifrån.

Qaisar Mahmood talade om att för att få till en gemensam värdegrund behövs det en vi känsla.
Qaisar Mahmood liknade Sverige vid en organisation och det borde gå att hantera den här frågan på ett liknande sätt.
En värdegrund måste komma underifrån, värdegrunder uppstår när vi diskuterar saker med människor runt oss. Det finns en myndighet som förkortas KRUS och de har hand om värdegrundsfrågor för myndigheter, Qaisar Mahmood frågade varför det inta går att göra något liknande för Sverige.

Sveriges grundlagar en bra grund att stå på.

Katarina Ekspong, Tidningschef NA, talade om att Sverige som samhälle förändras snabbt och den stora förändringen är att vi nu sätter individen i centrum istället för kollektivet som det var förr.
Vi behöver inte skapa någon värdegrund för det svenska samhället sa Katarina Ekspong om vi utgår från våra grundlagar så kommer allt ordna sig ändå.
Våra värderingar som finns i grundlagarna kommer att utmanas men om vi håller fast vid dom ändå så kommer vi klara oss bra.

Värdegrund är olika i olika sammanhang.

Göran Hägglund sa att han höll med de som redan sagt att alla samhällen har en värdegrund.
- Vi här idag skulle förmodligen landa på någon annan värdegrund än till exempel den man har i Hells Angels, men dom har ju förmodligen en väldigt tydlig och ska jag kalla den effektiv värdegrund i sitt arbete, men det är ju inte den vi skulle enas omkring, hoppas jag.

Diskussioner om värdegrund är viktigt.

Under fikapausen passade jag på att fråga Sigvard Sundkvist (KD) om vad han tyckte om mötet så långt och svaret var att det var intressant och att det var en stor bredd på de som medverkade.
Vi behöver bli bättre på att diskutera värdegrundsfrågor och kanske speciellt inom politiken. Mötesplatser är viktiga och Sigvard sa att de politiska partierna har ett stort ansvar här, den här frågan måste upp på den politiska agendan i Örebro.
- Vi är ju inte de bästa på att hantera värdegrunden om man lyssnar på Kommunfullmäktige i Örebro, så funderar jag på att vad håller vi själva på med, när man går över gränserna.

Göran Hägglund sammanfattade dagen.

Efter det öppna mötet fick vi en kort intervju med Göran Hägglund och han sa att det var en bra diskussion om värdegrund och om hur man ska förvalta och vidareutveckla.
De sista talarna belyste samspelet mellan människor på ett bra sätt. Diskussioner leder framåt och det behövs fler arenor för den här typen av frågor.
Göran Hägglund sa att han uppskattade den stora uppslutningen till mötet, arbetet med Framtidskommissionen har en bra bit kvar men Göran Hägglund berättade att han tror att samspelet med det civila samhället är väldigt viktigt.
Göran Hägglund också att han vill se ett aktivt arbete i skolorna med värdegrunder och att de får möjlighet att diskutera när det händer saker. Värdegrund och demokrati hör ihop och det behöver vara ett samspel mellan de två.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar