×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-05-23  

Mats Odell (KD) besökte Tolkcentralen i Örebro.

Mats Odell (KD) besökte Tolkcentralen i Örebro.

På måndagen var Mats Odell, Riksdagsledamot för Kristdemokraterna på besök i Örebro och han inledde dagen med ett besök på Tolkcentralen.
På Tolkcentralen fick Mats Odell information om Tolkcentralens verksamhet och vilka problem de har drabbats av med införandet av ny teknik.


© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
3 Klickbara bilder.

På måndagen var Mats Odell, Riksdagsledamot för Kristdemokraterna på besök i Örebro och han inledde dagen med ett besök på Tolkcentralen.
På Tolkcentralen fick Mats Odell information om Tolkcentralens verksamhet och vilka problem de har drabbats av med införandet av ny teknik.

Tolkcentralen duktiga på att använda ny teknik.

Tolkcentralen i Örebro är Europas största tolkcentral och det är en enkel anledning till det, Örebro är en speciell stad när det gäller döva berättade Magnus Sjögren, verksamhetschef på Tolkcentralen, här finns utbildningar och en bättre möjlighet att leva ett helt liv, det innebär att vi därför har en stor andel döva eller hörselskadade som bor här.
Örebro Tolkcentral har också ett högt tryck på sig att klara av att förmedla tolktjänster till all som behöver och i början på 1990-talet tog politikerna i Örebro Läns Landsting beslut om att använda ny teknik för att underlätta dövas vardag, berättar Magnus Sjögren vidare.

Bildtelefoni växte snabbt.

Tolkcentralen har med den nya tekniken som finns tillgänglig skapat bildtelefoni för hörselskadade och tanken är att det ska finnas tillgänglig i receptioner ock liknande ställen för att underlätta för teckenspråkiga att kommunicera utan att behöva boka en tolk.
Bildtelefoni kan också användas i mobiltelefoner vilket gör att den teckenspråkstalande kan få tillgång till tolk vid behov i en reception eller något annat sammanhang.
Det nya är att tolken sitter i ett greenscreenrum och inte är med på plats, vilket underlättar mycket och gör det lättanvänt, bildtelefonin har ökat kraftigt i användande sedan starten.
Det normala tidigare var att om det fanns behov av tolkning så måste en tolk beställas och det krävdes mycket mer planering för vardagliga ärenden än vad det behövs med bildtelefoni.

Ny teknik oväntade problem.

Bildtelefonin har stora möjligheter på många olika ställen och Tolkcentralen vill få bildtelefonin att bli standard inom Landstinget och sedan finns det många utvecklingsmöjligheter, men utvecklingsmöjligheterna har också inneburit att Tolkcentralen har hamnat i rättsprocesser.
Tolkcentralen har som uppdrag att hjälpa döva/hörselskadade att bli delaktiga i samhället och bildtelefonin är tänkt som ett hjälpmedel, men när det nu blev fråga om att använda modern teknologi så finns det andra som vill ha del av verksamheten, trots att det är Tolkcentralen som har tagit fram bildtelefonin för hörselskadade och döva.

Intresserad Mats Odell.

Mats Odell var intresserad av Tolkcentralens verksamhet och nyfiken på hur bildtelefonin kan användas i framtiden.
Framtiden för bildtelefonin är att den kan utvecklas även till språktolkning för att underlätta för personer som har kommit till Sverige i vuxen ålder.
Magnus Sjögren och Johnny Kristensen från tolkcentralen visade hur bildtelefonin fungerar och varför den är ett så bra hjälpmedel för teckenspråkstalande personer.
Mats Odell fick också en rundvandring i lokalerna på Tolkcentralen för att se hur en studio där tolkarna sitter ser ut.

Mats Odell berättade att han var imponerad av Tolkcentralen och av de möjligheter som bildtelefonin erbjuder.
- Det var väldigt uppmuntrande att se att de kan hjälpa så många med funktionshinder att få en fungerande vardag, sa Mats Odell.

Företagarlunch avslutade Mats Odells besök i Örebro.

Mats Odell avslutade sitt besök i Örebro med en företagarlunch på Livin Hotel.
Innan frågestunden så höll Mats Odell ett kort tal där han bland annat pratade om hur Israel har utformat sin näringslivspolitik samt regelförenkling för företag och en del annat.

Sverige behöver en ny näringslivspolitik.

Stora företag har lätt att hitta riskkapital för att utveckla sina verksamheter men ett litet företag har inte samma möjligheter.
Om det ska bli fler små och medelstora företag i landet behövs det riskkapital även där.
Mats Odell har nyligen besökt Israel och där är de bättre på att kommersialisera innovationer än vad vi är här i Sverige.
Företagarklimatet ser helt annorlunda ut och de är väldigt duktiga på att få små företag att växa. Israel går staten in och hjälper till med finansieringen när nya företag startas.
Företagsidéerna granskas och de som klarar granskningen får hjälp med finansieringen med upp till 85 procent, maxtaket är 1 miljon dollar, det gör att det växer upp nya företag som klarar av att utvecklas berättade Mats Odell och att han gärna vill se ett liknande tankesätt i Sverige.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar