×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-04-30  

Antibakteriologiskt möte hos Länsstyrelsen.

Antibakteriologiskt möte hos Länsstyrelsen.

Under måndagen samlades flera olika experter på Länsstyrelsen i Örebro för att samla information om de multiresistenta bakterier som hittats i Svartån och Hjälmaren.
Tanken bakom dagens möte är att samla information som Länsstyrelsen ska sammanställa för att få en större bild av läget.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
3 Klickbara bilder.

Under måndagen samlades flera olika experter på Länsstyrelsen i Örebro för att samla information om de multiresistenta bakterier som hittats i Svartån och Hjälmaren.
Tanken bakom dagens möte är att samla information som Länsstyrelsen ska sammanställa för att få en större bild av läget.

Inga extra rekommendationer behövs.

Hans Fredlund, Smittskyddsläkare USÖ, var tydlig med att det inte behövs några nya rekommendationer när det gäller hjälmarfisken eller när det gäller att bada.
Redan tidigare så är rekommendationen att personer med svagt immunförsvar ska vara försiktiga, normala friska människor löper ingen förhöjd risk när de äter Hjälmargös eller badar i Hjälmaren.
- Det finns ingen anledning idag att göra några större åtgärder och vi får sammanfatta det kunskapsläge som finns och jag tänker nog om jag blir bjuden på hjälmargös att äta den, jag tänker bada i Hjälmaren också sa Hans Fredlund.

Undersökningar på andra vatten i Sverige finns.

Peder Eriksson, Enhetschef Vattenenheten Länsstyrelsen Örebro, berättade att det har gjorts andra undersökningar på multiresistenta bakterier i vatten och därför kommer Länsstyrelsen att kontakta andra sakkunniga inom området.
Bland annat livsmedelsverket ska göra undersökningar och tidigare har Sveriges lantbruksuniversitet har gjort undersökningar tidigare och det är något som Länsstyrelsen titta närmre på.
Undersökningarna som har gjorts eller ska göras är inte koncentrerade till Hjälmaren utan andra vattendrag i landet, hur och om det har gjorts undersökningar tidigare i Hjälmaren vet man inte just nu men det ska Länsstyrelsen också kontrollera.

Mer restriktiv användning av antibiotika.

Hans Fredlund berättade att det antagligen är för sent för att hindra att resistenta bakterier att få fäste i de svenska vattnen, men om vi blir mer restriktiva med antibiotika användningen så kanske vi kan fördröja mängden av bakterier.
Hans Fredlund skulle också gärna se att alla onödiga kemikalier som till exempel desinfektionsmedel i kläder slutar att användas, dom kan möjligen också påverka bakteriernas utveckling av resistens.
Den enskilt viktigaste frågan är att minska antibiotika användningen hos både djur och människor, där djur kan komma att avlivas istället för att få antibiotika när det står klart att medicinering inte längre kommer kunna hjälpa djuret på längre sikt.

Örebro kommun satsar på Svartån.

Örebro kommun har under de senaste fem åren satsat mycket på att göra Svartån renare och Katrin Larsson, miljöchef miljökontoret Örebro kommun, sa att de nu har ca 200 avlopp kvar att inspektera. De allra flesta är duktiga på att åtgärda problem när de har blivit påtalade och det kan vara en dyr affär beroende på vad det är som behöver åtgärdas.

Bakterier överlever inte så länge i Svartån.

Hur det ser ut i de andra kommunerna längst Svartån kan Katrin Larsson inte svara på men hon vet att de också inventerar avlopp som rinner ut i Svartån.
- Vi har sett i de undersökningar vi har gjort att bakterier dör ganska snabbt när de kommer ut i Svartån så det är tveksamt om det är bakterier högre upp sa Katrin Larsson, miljöchef miljökontoret Örebro kommun.

Okänt om det rör sig om samma bakteriestam.

Det har i dagsläget inte hunnit fastställas om de resistenta bakterierna som hittades vid Karlslund har samma genetiska ursprung som bakterierna i Hjälmaren.
Prover har skickats för analys där det förhoppningsvis kommer att framgå var bakterierna kommer ifrån och om de spridits via fåglar eller på annat vis.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar