×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-04-23  

Integrationsrådet möttes i Vivalla.

Integrationsrådet möttes i Vivalla.

Under fredagen träffades Integrationsrådet i Örebro län för sitt andra möte och det mötet hölls i Vivalla.
Integrationsrådet är en grupp bestående av representanter från bland annat företrädare från alla kommuner i Örebro län, ÖBO, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och näringslivet.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
6 Klickbara bilder.

Under fredagen träffades Integrationsrådet i Örebro län för sitt andra möte och det mötet hölls i Vivalla.
Integrationsrådet är en grupp bestående av representanter från bland annat företrädare från alla kommuner i Örebro län, ÖBO, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och näringslivet.

En halv dag i Vivalla för att prata integration, men var finns de berörda?

Under eftermiddagen samlades integrationsrådet i Vivalla där de fick en beskrivning om hur ÖBO arbetar med integration, det är bra det behövs dock känns det lite som om det här kommer att bli ytterligare en av alla integrationsåtgärder där det kommer att fattas beslut och skapas åtgärder lite ovanifrån, inte så mycket efter de behov som finns hos dem som lever i ett utanförskap som för att täcka upp ett behov hos dem som skapar åtgärderna.
Landshövding Rose-Marie Frebran inledde eftermiddagen med att berätta att rådet har träffats en gång tidigare i år och att de då hade haft en workshop där de fick uttrycka sina förväntningar och vad de ville att rådet skulle syssla med framöver, exakt vad de kom fram till vid det första mötet framgick dock inte förutom att att rådet ska vara lärande, stimulera samordning och samverkan mellan olika aktörer.
På det tidigare mötet hade deltagarna fått information om reformen som genomfördes 2010 i integrationspolitiken.
- Nu har jag hört att det ska bli en ny integrationspolitik igen, det hörde jag tidigare den här veckan.
Så vi får väl se, nu drar man tydligen igång något nytt igen då, inom det här området sa landshövdingen bland annat.

Örebro Folkhögskola var värdar den här dagen.

Mattias Molin och Birgitta Loven höll i en kort presentation av Örebro folkhögskola.
Örebro folkhögskola har tagit en aktiv roll i Vivalla och de är lite av navet i hjulet för området.
Det är folkhögskolan som har föreningslistor och de tar ansvar för att arrangera saker i Vivalla centrum.
- Vi försöker vara en samlande kraft och där tror jag att vi kommer inom de närmsta åren att bli en viktigare och viktigare aktör vi hoppas att vi kan ta nya steg och verkligen få bli en knutpunkt här för det civila samhället i Vivalla sa Mattias Molin.

Integrationsfrågor är svåra.

Ulf Rolén, VD Öbo, talade om att ÖBO har ett uppdrag från Örebro kommun att arbeta med integration och det är ett av de svåraste sakerna att arbeta med.
- Vi skulle ha lättare att bygga ett vindkraftverk på Stortorget, det är mycket lättare. Det här är komplext och komplicerat och oerhört svårt sa Ulf Rolén.

Vivalla ska byggas om rejält.

Vivalla är ett stort område av Örebro och på ett sätt är det en stad i staden tack vare sin storlek.
Ulf Rolen berättade bland annat att att ÖBO nu har startat sitt projekt med att bygga om Vivalla och i går fick de in anbuden på de som vill vara med och bygga om området.
Den här gången har ÖBO ställt krav på de som vill vara med ska ta emot människor att utbilda. Hur många det kan bli som får utbildning går inte att säga i nuläget. Ulf Rolen hade räknat med att de som ville vara med i projektet inte skulle vara så intresserade om kravet på att utbilda människor fanns med men där fick han fel.
- Jag hade trott att byggarna skulle ha sagt, men Ulf vad håller ni på med, vi ska bygga hus, sånt där är vi inte intresserade av att jobba med.
Men istället har man faktiskt sagt att kanon, vad kul det där tyckte vi passar oss jätte, jättebra.

Rundvandring i regn och blåst.

På programmet stod också en rundvandring i området för att titta hur det faktiskt ser ut.
Uppenbart är att ÖBO satsar mycket på att få till en trivsam miljö i Vivalla.
För barn och ungdomar kommer det snart att finnas en nybyggd labyrint, många av lekplatserna har hunnit rustas upp och flera av gårdarna mellan husen har fått en rejäl ansiktslyftning.
Vid odlingslotten där det upptäcktes att det fanns PCB i marken har ett ordentligt saneringsarbete påbörjats genom att all den förorenade marken grävs bort och ersätts med ny jord.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar