×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-04-04  

Tuffa mål för den nya energi och klimatprogrammet.

Tuffa mål för den nya energi och klimatprogrammet.

Länsstyrelsen och regionförbundet i Örebro håller på att ta fram en ny handlingsplan för energi och klimatarbetet och de sätter höga mål.
Före 2020 ska utsläppen av växthusgas minska med 25 procent i Örebro Län och energianvändningen ska vara 20 procent effektivare.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
2 Klickbara bilder.

Länsstyrelsen och regionförbundet i Örebro håller på att ta fram en ny handlingsplan för energi och klimatarbetet och de sätter höga mål.
Före 2020 ska utsläppen av växthusgas minska med 25 procent i Örebro Län och energianvändningen ska vara 20 procent effektivare.

Nytt energi och klimatprogram ställer hårda krav.

När Länsstyrelsen och Regionförbundet i Örebro Län tillsammans arbetar fram ett nytt program för energi och klimat så vill de öka målen och fram för allt farten på arbetet.
Syftet med ett energi och klimatprogram är att ge kommuner i länet vägledning och ge inspiration till företag och andra organisationer.
Ett tufft mål är att minska elanvändningen i de kommunala gatubelysningarna med 40 procent till 2020 och att kollektivtrafiken ska köras på enbart förnybara bränslen.

Många delmål att uppnå.

I dokumentet som nu ska ut på remiss finns det många mål att uppfylla och en hel del av målen kommer att bli tuffa.
När det gäller bostäder och lokaler står målet till att minska oljeanvändningen med 90 procent mellan 2008 och 2020.
Kollektivtrafiken får många mål att uppfylla och ett av målen är att öka resandet med kollektivtrafiken med 14 procent mellan 2010 och 2015.
Under samma tidsperiod ska också klimatpåverkan från länets kollektivtrafik minskas med 20 procent.

Energi och klimatprogrammet ute på remiss.

2007 antog Länsstyrelsen och regionfullmäktige länets energi och klimatstrategi, i strategin står det att dokumentet ska aktualitetsprövas vart fjärde år och det är det som det här energi och klimatplanen gör.
Den nya energi och klimatplanen ska nu ut på remiss innan alla de tuffa målen kan antas.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar