×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-04-02  

Länsstyrelsen arbetar för renare vatten.

Länsstyrelsen arbetar för renare vatten.

Länsstyrelsen i Örebro Län ger varje år ut stöd till lokala vattenvårdsprojekt för att förhindra att fosfor och kväve läcker ut i sjöar och vattendrag där det bidrar till övergödning.
Under 2012 har Länsstyrelsen beviljat stöd till åtta olika lokala åtgärdsarbeten.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
1 Klickbar bild.

Länsstyrelsen i Örebro Län ger varje år ut stöd till lokala vattenvårdsprojekt för att förhindra att fosfor och kväve läcker ut i sjöar och vattendrag där det bidrar till övergödning.
Under 2012 har Länsstyrelsen beviljat stöd till åtta olika lokala åtgärdsarbeten.

Förskola, båtklubb och kommuner får stöd.

Föräldrakooperativet Slangbellan i Fellingsbro får hjälp med att byta avloppssystem till ett biologiskt minireningsverk.
Genom minireningsverket minskar utsläppen och man vill att barnen ska lära sig att värna om miljön och få ett naturligt kretslopps tänk.
Åmmebergs båtklubb och Hammars båt- och fritidsklubb får bidrag för att kunna ta hand om avfallet från fritidsbåtar.

Örebro och Karlskoga får hjälp med att minska utsläpp av fosfor.

Örebro kommun får bidrag för att minska utsläppen av fosfor i Hjälmaren.
Hjälmaren har problem med övergödning och det här kan hjälpa till att förbättra statusen på vattnet. Projektet inleds med en testperiod för att hitta ny och förbättrad teknik som i framtiden kan förbättra läget ännu mer.
Karlskoga kommun får bidrag för att anlägga dammar och våtmarker vid Kilstabäcken för att minska övergödning av sjön Lonnen.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar