×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-03-16  

Nya vägar att arbeta med unga på väg in i ett kriminellt liv.

Nya vägar att arbeta med unga på väg in i ett kriminellt liv.

Just nu pågår ett projekt med social insatsgrupp i Örebro och 11 andra städer i landet.
Projektet startades av Beatrice Ask (M) Justitieminister och Maria Larsson (KD) Barn och äldreminister och målet med projektet är att ta fram nya vägar att arbeta med unga kriminella för att förhindra en kriminell livsstil.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
3 Klickbara bilder.

Fredrik Malm, gruppchef polisen Vivalla, Justitieminister Beatrice Ask (M) och Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) berättade om det nya projektet, att ta fram nya vägar att arbeta med unga kriminella för att förhindra en kriminell livsstil.

Just nu pågår ett projekt med social insatsgrupp i Örebro och 11 andra städer i landet.
Projektet startades av Beatrice Ask (M) Justitieminister och Maria Larsson (KD) Barn och äldreminister och målet med projektet är att ta fram nya vägar att arbeta med unga kriminella för att förhindra en kriminell livsstil.

Berör två ministrar.

Anledningen till att både Maria Larsson och Beatrice Ask besökte Örebro samtidigt för att få information om hur en social insatsstyrka fungerar är att de har det här som ett gemensamt projekt.
Anledningen till att de har det gemensamt är att det berör bådas politiska områden. Inledningen till sociala insatsgrupper kom från en utredning som gjordes av Carin Götblad, Länspolismästare i Stockholm, där hon hade med skapandet av sociala insatsgrupper som tidigt kunde gå in och fånga upp unga som är på väg in i ett kriminellt liv.

Sociala insatsgrupper i 12 olika kommuner i landet.

Projektet med social insatsstyrka är på ett drygt år och tanken är att de 12 städer som är med ska ta upp riktlinjer för ett fortsatt arbete så att metoden kan spridas vidare över landet. Båda ministrarna ser det som ett väldigt viktigt arbete och båda är nyfikna på vad som händer och är därför ute och besöker de städer där projektet finns.

Polisen positiva till arbetet så här långt.

Projektet i Örebro är förlagt till Vivalla och en av anledningarna att det blev i just Vivalla var är där finns redan en poliskontor berättade Fredrik Malm, gruppchef polisen Vivalla och det är ett bostadsområde där många barn växer upp.
En ambition i projektet här i Örebro är att det ska fungera smidigt även om personer försvinner till andra arbetsuppgifter, det är viktigt att organisationen inte bygger på personer eftersom det då blir svårt att arbeta under längre tid. Polisens ambition är att det här arbetssätet ska bli av i hela Örebro och inte bara stanna som ett kort projekt i Vivalla.
- Vår ambition och förhoppning är att det här ska kunna växa och gälla i hela Örebro Kommun sen, men då vill det till att det fungerar och då tyckte vi att kan vi få det att fungera i det lilla planet så tror vi även att det fungerar i det stora, sa Fredrik Malm.

Många behöver samarbeta.

Örebro har kommit en bit på vägen i arbetet med den sociala insatsgruppen och Maria Larsson s att det känns när hon var här i Örebro att polisen och socialtjänsten verkligen har pratat ihop sig om hur de ska arbeta och det är viktigt.
Under dagen har det också kommit fram vad som behöver förändras och förutom socialtjänst och polis behövs det fler aktörer i samarbetet för att det ska bli effektivt.
Arbetsförmedlingen är en viktig myndighet som behöver vara med och sedan är skolan viktig för att ungdomarna ska kunna klara av sin skolgång.

Många olika problem.

Att arbeta med ungdomar som är på väg in i en kriminell livsstil kräver insatser på flera nivåer och under lång tid för att kunna bryta mönstret.
Alla unga som man arbetar med är olika och det som det här projektet försöker hitta det är metoder som fungerar. För att hitta arbetssätt som fungerar så arbetar den sociala insatsgruppen med ett begränsat antal ungdomar.
- Man måste ha olika metoder när man arbetar med ungdomar som har den är problematiken. En del har stöttande familjer och andra har inte det.

Långsiktig planering.

Även om det här projektet är på drygt ett år så kommer inte arbetet att ta slut när projektet är slut utan tanken är att få fram strategier att arbeta vidare med så att de kommuner som inte har den här typen av samarbeten mellan myndigheter kan få stöd och riktlinjer när de ska starta upp. Då vet de hur de ska börja och kan komma igång snabbare med sitt arbete.
- Den här typen av ungdomar finns på betydligt fler ställen än de 12 kommuner där det nu pågår den här typen av arbetsmetodutveckling, sa Maria Larsson.
- Vi ska se till att den erfarenhet som vi samlar in kommer fler till del sa Beatrice Ask.

Föräldrar är viktiga i arbetet.

En av de viktigaste delarna när man arbetar med ungdomar som har problem är att få med föräldrarna i arbetet.
Här i Örebro har de träffat på föräldrar som inte vill vara med och då har de samlat ett möte med personer som har träffat på ungdomen i flera olika sammanhang och som kan berätta vilket intryck de har.
Det blir enklare om det är personal från skilda verksamheter som kan berätta ur sitt perspektiv. Det normala förhållandet annars är att det är en person som har varit med på mötet och då är det enklare för föräldrar att slå ifrån sig informationen än om den kommer från flera håll.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar