×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-03-16  

En ny skolutvecklingsorganisation i Örebro.

En ny skolutvecklingsorganisation i Örebro.

Örebro kommun kommer att storsatsa på en ny skolutvecklingsorganisation för att förbättra skolelevers möjlighet att lyckas uppnå godkända betyg.
Den nya skolutvecklingsorganisationen ska ta ett helhetsgrepp på skolsituationen och målet är att fler elever ska lämna skolan med godkända betyg.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
1 Klickbar bild.

På bilden syns Anders Hagsten (KD), Thomas Esbjörnsson (S) och Elisabeth Börjesson (C).

Örebro kommun kommer att storsatsa på en ny skolutvecklingsorganisation för att förbättra skolelevers möjlighet att lyckas uppnå godkända betyg.
Den nya skolutvecklingsorganisationen ska ta ett helhetsgrepp på skolsituationen och målet är att fler elever ska lämna skolan med godkända betyg.

17 procent av eleverna går ut nian utan behörighet till gymnasiestudier.

Örebro Kommun ligger högre med elever som inte har behörighet till gymnasiet än riksgenomsnittet.
Arbetet med en skolutvecklingsorganisation är för att ta itu med utmaningen att få fler att lämna grundskolan med fler godkända betyg. Det är inte bara grundskoleelever som lämnar studierna utan godkända betyg, det är samma bild efter gymnasiet och det här måste kommunen arbeta mycket med. Elisabeth Börjesson (C) talade om att det finns mycket som fungerar bra i skolorna men också mycket det behöver arbetas med.

Redan många åtgärder inledda.

- Det det handlar om det är att förändra sättet som man jobbar i skolan. I själva mötet mellan eleven och läraren, eller eleven och skolan, sa Thomas Esbjörnsson (S).

Det är i samspelet mellan elev och lärare eller elev och skola som de vill förändra arbetet. Förändringsarbetet innehåller tre delar:

  1. Omvärldsbevakning och forskning.
  2. Uppföljning och inspektion.
  3. Direkt utvecklingsarbete på skolor.

Skolinspektionen gör väldigt bra inspektioner men de gör inget uppföljande arbetet och det ska Örebro Kommun nu ta tag i själva.

Nyanställning av personal är på gång.

Arbetet med den nya organisationen kommer inte att börja från noll, det finns redan delar som fungerar och som går att använda i arbetet och det viktiga är att komplettera med det som saknas.
Lärare och rektorer har ofta inte den tid de skulle behöva för att ta reda på vad den senaste forskningen säger eftersom de har fullt upp med sitt dagliga arbete, vägen för forskningsrön kan vara lång innan den hamnar i enskilda skolor och det är något som den här nya organisationen ska hjälpa till med.

Mer hjälp för skolledare än tidigare.

En av de åtgärder som finns med i den nya organisationen är att rektorer kommer få möjlighet till mer stöd än de haft tidigare. Rektorer har ofta ett ensamt arbete och nu vill man från Örebro kommuns sida stärka dem så att de kan få mer råd och stöd i sitt arbete.
- Man tittar närmare på hur fungerar den här skolan, när det gäller ledning, bemanning, sa Anders Hagsten (KD).

Kan göra insatser på en specifik skola.

Den här nya organisationen kommer också att kunna gå in och hjälpa till i en särskild skola som har problem eller kunna gå in och hjälpa en lärare på något sätt.
Tanken är att skolutvecklingsorganisationen ska kunna komma utifrån med nya ideer och intryck om en skola har problem. Det händer att skolor tycker att de gjort allt de kan för att komma tillrätta med problem och då kan det vara bra att någon kommer in med fräscha ögon i verksamheten.
- Vi kan se att vi har riktat fokus mer mot kunskaps uppföljning. Utan att det kanske har gett resultat rent siffermässigt än så länge, men vi kan se att måluppfyllelsen ökar något år och minskar nästa och vi vill ju se en uppåtgående trend sa Anders Hagsten.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar