×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-03-14  

Be(S)ök i Baronbackarna och Vivalla.

Be(S)ök i Baronbackarna och Vivalla.

Den här veckan har Socialdemokraterna en aktivitetsvecka och det betyder att de är ute och delar material och knackar på dörrar.
Just den här aktivitetsveckan är det Baronbackarna och Vivalla som får besök.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
2 Klickbara bilder.

I Baronbackarna var det bland annat Thomas Esbjörnsson, socialdemokraternas talesman i skolfrågor här i Örebro, som gick runt och knackade dörr, därför passade vi på att fråga om han var beredd på att besvara frågor om skolan nu när det ser ut som om Mikaelskolan kommer att få lämna delar av sina lokaler.

År:Antal födda i Örebro kommun:
20011310
20021360
20031431
20041465
20051467
20061541
20071661
20081777
20091765
20101788
20111871
Antal barnafödslar 1998 - 2011.
© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se
Källa SCB.

Den här veckan har Socialdemokraterna en aktivitetsvecka och det betyder att de är ute och delar material och knackar på dörrar.
Just den här aktivitetsveckan är det Baronbackarna och Vivalla som får besök.

Tre påståenden.

Inför dörrknackningen har Socialdemokraterna delat ut lappar i alla brevlådor där de tar upp tre frågor om framtiden, nu är frågor kanske inte riktigt rätt uttryck, vad det handlar om i utskicket är en något märklig sammanblandning av påståenden och målsättningar som de boende i Baronbackarna ska få möjlighet att ta ställning till.

I sitt utskick kommer socialdemokraterna i Örebro med följande påståenden/målsättningar:

 1. Vi investerar för framtiden.

  Här påpekar socialdemokraterna att de väljer att möta den sviktande konjunkturen med investeringar på 2 miljarder kronor, följt av målsättningen att det ska skapa fler jobb, motsvarande 2000 jobb i byggsektorn, följt av påståendet att det kommer skapa fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.
 2. Heltid en rättighet

  Här berättar socialdemokraterna om sin målsättning att alla som vill ska få arbeta heltid och att antalet timanställda ska minska för att alla som jobbar ska få möjligheten att försörja sig på sin lön.
 3. Ungdomarna ska in på arbetsmarknaden.

  Här skriver Socialdemokraterna om att de samarbetar med aktörer som ÖSK, Handelskammaren Mälardagen och Företagarna för att ge fler ungdomar möjlighet till feriearbetsplatser, ja det de flesta av oss kallar sommarjobb alltså, under sommaren.
  Påståendet till trots har antalet ferieplatser minskat från ungefär 2000 platser förra sommaren till ungefär 1500 platser under den kommande, samtidigt som antalet ungdomar som är berättigade att söka har ökat.

Beredda på skolfrågor?

I Baronbackarna var det bland annat Thomas Esbjörnsson, socialdemokraternas talesman i skolfrågor här i Örebro, som gick runt och knackade dörr, därför passade vi på att fråga om han var beredd på att besvara frågor om skolan nu när det ser ut som om Mikaelskolan kommer att få lämna delar av sina lokaler, B-huset, på grund av ett minskande elevantal.
Mikaelskolan har stora problem eftersom många elever som har Mikaelskolan som närmst skola väljer andra skolor längre bort.
Mikaelskolan har under flera år visat sämre betygsresultat än många andra skolor i Örebro för de niondeklassare som går ut, men Thomas Esbjörnsson sa att han inte tror inte att det påverkar de som väljer andra skolor framför Mikaelskolan.

Svåra problem i skolorna.

En av de viktigaste sakerna i en skola det är lärarna och nu ska Örebro kommun starta en skolförbättringsorganisation som ska hjälpa till att jobba med de här sakerna och även om det kommer att ta tid innan man ser några resultat.
- Det är ju riktigt svårt, annars skulle man ha gjort någonting.
Om det bara var att kasta pengar på dom och säga att här har ni, men det är inte så enkelt. Det är riktigt riktigt svårt.

Skolan ett komplext problem.

Thomas Esbjörnsson vet det finns många olika problem i flera nivåer när det gäller grundskolan och de flesta hänger ihop. Det det mesta kommer tillbaka till det är läraren och att lärare är viktiga det finns det forskning som visar.
Mikaelskolans betygsstatistik visar att det blir färre elever som går ut nian med godkända betyg i alla ämnen och Thomas Esbjörnsson vet att det är ett problem men att det kan bero på många olika faktorer.
Vivalla skolan har också låg statistik när det gäller niors betyg men de hade räknat på de som gått hela sin skoltid i Vivallaskolan och då blev det helt andra resultat.
Skolor som har stor andel elever som kommer utan att kunna språket klarar inte av att få godkänt i alla ämnen och Thomas Esbjörnsson sa att man ska inte ta statistiken så allvarligt utan titta på de orsaker som ligger bakom statistiken.

Elevantalet ökar igen.

De årskullar som nu börjar på förberedelseklass blir större än tidigare och trycket på dagis är fortfarande stort, speciellt i de östra delarna av Örebro.
Vi passade på att titta lite på nativiteten i kommunen, antalet barnafödslar har ökat markant sedan 1998, undantagen en liten svacka 2001, när antalet födslar, 1276 barn, var riktigt lågt, bara de senaste tio åren har antalet födda ökat från 1310 barn under 2001 till 1871 barn under 2011, under åren som gått har ökningen av födslar varit accelererande och det finns i dagsläget inget som tyder på att den är minskande eller ens att kurvorna börjar planas ut.
Lägg här till att Örebro har en positiv trend på inflyttande och det kommer finnas risk för att det blir brist på skollokaler när årskullarna blir 25 skolklasser större.

Vad det betyder för grundskolorna i Örebro är svårt att säga men gymnasiet kommer inte att öka förrän 2022 enligt de prognoser som finns sa Thomas Esbjörnsson, något vi finner lite svårt att tro helt efter att ha gått igenom SCB:s statistik över Örebros befolkningsutveckling som visar att antalet ungdomar i gymnasieskolan kommer att öka redan från elever födda 1999, till höger under bilderna hittar du hur antalet födslar ökat under de senaste åren.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar