×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-02-11  

Får Örebro en MR-kommission?

Får Örebro en MR-kommission?

Under fredagen berättade Lennart Bondeson (KD) och Lars O Molin (KD) att Kristdemokraterna i Örebro har mänskliga rättigheter högt upp på sin agenda, när de nu sitter i majoritet med Socialdemokraterna och Centerpartiet så var det en av de överenskommelser som gjordes att inrätta en kommission för mänskliga rättigheter i Örebro, den 14 januari fattas beslut om så kommer att ske.


© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Lennart Bondeson (KD) och Lars O Molin (KD) berättade under fredagsförmiddagen om planerna på att inrätta en kommission för mänskliga rättigheter i Örebro.
Under januari kommer beslut fattas i kommunfullmäktige.

Under fredagen berättade Lennart Bondeson (KD) och Lars O Molin (KD) att Kristdemokraterna i Örebro har mänskliga rättigheter högt upp på sin agenda, när de nu sitter i majoritet med Socialdemokraterna och Centerpartiet så var det en av de överenskommelser som gjordes att inrätta en kommission för mänskliga rättigheter i Örebro, den 14 januari fattas beslut om så kommer att ske.

Kommission för mänskliga rättigheter under Kommunfullmäktige.

Tanken med att inrätta en kommission under kommunfullmäktige är att ge politikerna en möjlighet att höja blicken och diskutera mänskliga rättigheter ur ett annat perspektiv än vad de brukar, Lars O Molin ska vara ordförande för kommitten och alla partier som sitter med i kommunfullmäktige kommer att få en inbjudan om att delta.

Parlamentarisk kommission.

Lars O Molin berättade att han har som mål att de förslag som kommissionen så småningom kommer att lägga fram ska vara tagna i konsensus så att deltagarna i kommissionen ska vara nöjda och stå bakom förslagen.
Nu, första tiden, kommer arbetet vara att ta fram material och att bestämma hur kommissionen ska arbeta.
Mänskliga rättigheter är ett stort och brett område och i flera av områdena så finns det redan olika typer av arbete gjort men kommissionen ska då försöka få en helhetssyn på de olika arbeten som pågår och vad som det behöver arbetas med framöver.

Stort engagemang i Mänskliga rättigheter.

Lars O Molin har under många år arbetat aktivt med frågor som rör mänskliga rättigheter och där han arbetar i Europarådet. Lars O Molin har bland annat tagit fram en rapport som heter genomförandet av mänskliga rättigheter, ansvar och möjligheter för kommuner och regioner.
Rapporten är grundläggande och tar upp kommuners ansvar för mänskliga rättigheter och den ger också förslag på hur kommuner kan arbeta med frågorna.

Mänskliga rättigheter har alltid funnits, men inte alltid respekterats.

Lars O Molin sa band annat att mänskliga rättigheter har vi haft sedan urminnes tider men det var inte förrän efter andra världskriget som de blev nedskrivna med FN:s internationella konvention om mänskliga rättigheter.
Här i Sverige så hände det något på 1990-talet, det var då vi förstod att det gäller även Sverige och inte bara andra länder som Sydafrika eller Kina. Först så koncentrerade vi oss på mänskliga rättigheter på statlig nivå, men allt eftersom tiden har gått så kommer också frågan om vad det är som gäller på lokal nivå.
- Allt mer av ansvar och uppgifter delegeras ju ner från staten till kommunerna.
Kommunerna har ett jättestort ansvar när det gäller mänskliga rättigheter och det är jätteviktigt att det samspelet fungerar mellan stat och kommun sa Lars O Molin.

Viktigt att se helheten i arbetet med mänskliga rättigheter.

Lars O Molin är glad och stolt över att Örebro kommun nu tar initiativ till en kommission för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter borde vara en fråga där de politiska partierna kan samlas och diskutera frågor utan att det blir så stora politiska skillnader och det tror Lars O Molin kan vara bra. Det kan vara bra för kommunfullmäktige att få lyfta blicken ibland och se på helheten och vilka områden som det behöver arbetas mer med.
Lennart Bondeson sa att Örebro har stora utmaningar i framtiden men vi har också stora möjligheter och att skapa en kommission för mänskliga rättigheter ger möjlighet att få en bredare bild och en möjlighet att stärka allt det arbete som redan görs i Örebro kommun.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar