×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-02-01  

Folkpartiet vill se över alla gymnasieskolor.

Folkpartiet vill se över alla gymnasieskolor.

Turerna kring gymnasieskolorna i Örebro har varit många och långa.
I ett pressmeddelande som kom under förmiddagen säger Folkpartiet i Örebro att de vill skapa en bred politisk överenskommelse när det gäller gymnasieskolorna i Örebro.

© 2012 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Arkivbild.

De sex förslagen är:

  1. De pedagogiska förutsättningarna för de program som de kommunala gymnasieskolorna ska erbjuda ska vara bättre efter förändringen än före.
  2. Elever med särskilda behov ska så långt möjligt vara kvar i nuvarande skolor.
  3. Program med särskilda behov ska så långt möjligt vara kvar i de nuvarande skollokalerna.
  4. Omflyttningarna ska innebära så små behov av nyinvesteringar som möjligt.
  5. Förändringarna måste innebära reella besparingar för kommunen som helhet, inte bara för en viss förvaltning.
  6. Möjligheterna till externa intäkter ska beaktas.

Turerna kring gymnasieskolorna i Örebro har varit många och långa.
I ett pressmeddelande som kom under förmiddagen säger Folkpartiet i Örebro att de vill skapa en bred politisk överenskommelse när det gäller gymnasieskolorna i Örebro.
Folkpartiet är medvetna om att det kommer att krävas en omfattande förändring och de lämnar sex konkreta förslag som grund för förändringsarbetet.

Sex konkreta förslag.

Förslagen innehåller bland annat att säkerställa att det blir en besparing och inte bara en rundflyttning av kostnader inom kommunen. Elever med särskilda behov ska inte behöva flytta i onödan och de ska så långt det går inte behöva byta lokaler alls.
Eventuella omflyttningar ska genomföras med så små nyinvesteringar som möjligt och de gymnasieprogram som flyttas ska erbjuda bättre pedagogiska förutsättningar än tidigare. Folkpartiet vill också se att möjligheterna till externa intäkter beaktas i organisationen.

Folkpartiet ser fortfarande en försäljning av Rudbecksskolan som den bästa lösningen.

- När vi själva väger de prioriterade frågorna mot varandra menar vi att det bästa valet för närvarande är en nedläggning av Rudbecksskolan, säger Karolina Wallström och Staffan Werme. Vi har redovisat hur vi både kan minska utgifter för gymnasieskolan samtidigt som vi tar in nya intäkter och därmed stärker kommunens ekonomi.
Genom vårt förslag ökar vi möjligheten att behålla och rekrytera lärare.

Karolina Wallström vill se långsiktiga lösningar.

Jag vill se långsiktiga lösningar för hela kommunen, säger Karolina Wallström. En kortsiktig politik där man drar i nödbromsen gång på gång är inte bra vare sig för eleverna, för lärarna eller för kommunen.
Det naturliga är att tömma de lokaler som är mindre bra, och behålla de som är bäst för undervisningen.

Staffan Werme prioriterar lärare framför lokaler.

- Folkpartiet prioriterar alltid lärare framför lokaler, säger Staffan Werme. Så när vi sparar måste vi veta att besparingarna ger resultat.
Hittills har ingen i majoriteten kunnat säga att en nedläggning av WUC innebär minskade kostnader för kommunen. Istället verkar det som om de flyttar runt kostnaderna, från gymnasienämnden till kommunstyrelsen. Men kommunen som helhet sparar ingenting.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar