×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2012-01-28  

Staffan Werme (FP), inomhushall och utveckling i Vivalla.

Staffan Werme (FP), inomhushall och utveckling i Vivalla.

I ett pressmeddelande från Staffan Werme (FP) säger Staffan Werme att han vill se en annan typ av arbete i Vivalla än en stor inomhusfotbollsarena. Vi lyckades få en liten stund med Staffan Werme där han kunde berätta lite mer om hur han och Folkpartiet i Örebro ser på frågan.

I ett pressmeddelande från Staffan Werme (FP) säger Staffan Werme att han vill se en annan typ av arbete i Vivalla än en stor inomhushall. Vi fick en liten stund med Staffan Werme där han kunde berätta lite mer om hur han och Folkpartiet i Örebro ser på frågan.

Vivalla är byggt som en satellit.

Staffan Werme sa att man måste se Vivalla ur två perspektiv, dels som område och sedan människorna som bor där. Staffan Werme hade gärna sett en buss och cykelgata rakt genom området hade varit en bättre lösning än hur det är idag.
Vivalla är byggt under 70-talet och det syns, husen ser likadana ut och det är inget som skiljer sig från mängden. ÖBO har börjat ändra utseende på vissa delar av Vivalla men Staffan Werme vill gå längre och skapa olika typer av bebyggelse och möjlighet att starta upp företag inne i området och inte som idag när alla företag hamnar utanför i Vivalla företagsby.
- Man byggde som man gjorde på 60- och 70-talet, väldigt enahanda och väldigt likartat och jag tror att om Vivalla ska få fortsätta utvecklas då måste man få mera mångfald i området.

Ett bättre Vivalla måste komma inifrån.

Staffan Werme sa att han hellre vill arbeta med människorna i Vivalla än att Örebro Kommun kommer med färdiga kortsiktiga lösningar. I ett samverkans projekt med stiftelsen Cesam ville förra majoriteten arbeta med människorna och attityder som finns. För att skapa ett bra område krävs det bra nätverk och det är den delen som Cesam skulle arbeta med, men nu läggs det projektet ner och de han inte börja arbeta ordentligt vilket gör att projektet inte har givit något.
- Ett sådant projekt måste få flera år på sig att arbeta innan man kan se några resultat, nu försvinner den möjligheten.

Mer breddidrott istället för en stor arena.

Istället för att satsa på en stor anläggning i Vivalla vill Staffan Werme se flera mindre satsning på fler ställen.
Att satsa allt på ett ställe gör att det inte kommer att finnas möjligheter att satsa på någon annan idrott. Staffan Werme vill hellre se mindre satsningar som når fler och i Vivalla finns det till exempel en aktiv basketförening och den kan också behöva en bättre arena.
Förra majoriteten i Örebro satsade på flera olika arenor och de försökte göra dem så mångsidiga som möjligt vilket har slagit väl ut enligt Staffan Werme och han skulle gärna se att den typen av satsningar fortsätter i stället för att lägga alla pengar på en sak.
- Tittar man på bandyarenan så åker det folk från hela landet för att titta på hur vi har klarat av att bygga så billigt som vi har gjort. Bygger du för 250 miljoner fotbollsplan i Vivalla då säger du samtidigt att vi kommer inte ha råd att satsa på någon annan sport.

Olika syn på integration.

Staffan Werme sa att Socialdemokraterna har en helt annan syn på integration än vad den Liberala politiken har.
Socialdemokraterna vill styra uppifrån och nu genom att skapa flera olika bolag som ska ge arbetsmöjligheter åt Vivallabor i stället för att få de i Vivalla att skapa sin egen framtid.
Den Socialdemokratiska synen verkar vara att de i Rådhuset ska komma med färdiga lösningar till de boende istället för att de boende får vara med och utforma sin egen framtid.
- Den tydligaste skillnaden är att dom tror att man uppifrån kan påverka och skapa någon typ av integration i ett samhälle, medan vi försöker arbeta med människorna och området.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar