×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-09-10  

Socialdemokraterna vill satsa på tågen.

Socialdemokraterna vill satsa på tågen.

Socialdemokraterna i Örebro län presenterade under torsdagen sin satsning på kollektivtrafik som de vill genomföra under nästa mandatperiod.
Tanken är att använda rälsbussar mellan Örebro och Nora för att på så sätt halvera restiden mellan städerna på köpet kommer de som bor i Hovsta få en snabbare kollektivtrafik in till Örebro.

Socialdemokraterna har länge diskuterat internt i partiet hur kollektivtrafiken i Örebro län ska utformas och nu har de kommit en bra bit på vägen och presenterade den första etappen som innebär att det ska gå rälsbussar mellan Nora och Örebro.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Om Socialdemokraterna vinner valet vill de under den kommande mandatperioden påbörja införandet av pendeltågstrafik mellan bland annat Nora och Örebro, och en senare utbyggnad mot de södra länsdelarna.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Sven-Erik Nykvist, kommunstyrelseordförande Nora, Iren Lejegren, regionstyrelseordförande, Jonas Karlsson, distriktsordförande Socialdemokraterna och Marie-Louise Forsberg Fransson, landstingsstyrelseordförande.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Socialdemokraterna i Örebro län presenterade under torsdagen sin satsning på kollektivtrafik som de vill genomföra under nästa mandatperiod. Tanken är att använda rälsbussar mellan Örebro och Nora för att på så sätt halvera restiden mellan städerna på köpet kommer de som bor i Hovsta få en snabbare kollektivtrafik in till Örebro.

Socialdemokraterna har länge diskuterat internt i partiet hur kollektivtrafiken i Örebro län ska utformas och nu har de kommit en bra bit på vägen och presenterade den första etappen som innebär att det ska gå rälsbussar mellan Nora och Örebro.

I dagsläget går de flesta resor mellan Nora och Örebro med bil, bussen utnyttjas bara av ca 14 procent av de som pendlar. Med rälsbuss på samma sträcka skulle restiden halveras något som skulle kunna locka fler att använda kollektivtrafiken i stället för bilen.

Utvecklingen är nu mogen att Örebro tar steget till att skaffa rälsbussar sa Jonas Karlsson.
Första sträckan mellan Nora och Örebro har som målsättning att fördubbla andelen som reser med kollektivtrafiken mot idag, under högtrafik skulle det gå ett tåg var 30 minut, andra tider mer sällan. Det är också viktigt att tågen ansluter till busstrafiken i Örebro så att det blir enkelt att pendla vidare både inne i Örebro och vidare ut i landet.

Planerna är att korta restiden från fler ställen än från Nora och det finns planer på att ha expressbussar från till exempel Grythyttan till Nora för att sedan ta tåget vidare. Det skulle minska restiderna även från andra orter runtomkring Nora. För Noras del betyder det att de måste bygga om resecentrum för att klara ökningen av passagerare, men de planerna finns redan och ska sättas i verklighet enligt Sven-Erik Nykvist, kommunstyrelseordförande i Nora.

När det gäller Hovsta så skulle de kunna ta sig in till Örebro på sju minuter mot drygt 20 minuter idag om man åker stadsbuss. Marie-Louise Forsberg Fransson som själv bor lite utanför Nora märker att rondellen som byggdes för att underlätta trafikflödet från Hovsta in mot stan inte fungerar så som det var tänkt.
- Om du åker under rusningstid på morgonen så är det långa köer och det står många bilar från Hovsta och väntar på att ta sig ut i rondellen, så för deras skull skulle det också bli en stor förbättring i restid.

Idéstudien är redan klar för det här projektet och förstudien pågår, Socialdemokraterna vill skynda på förstudien så att den blir klar under 2011.
- Landstinget måste också gå in som en tydlig ägare i länstrafiken och visa att de vill att det här ska hända. sa Jonas Karlsson. Om allt går så fort som de vill kan de första tågen börja rulla under hösten 2013 eller våren 2014.

Projektet kommer att kosta ungefär 150 miljoner kronor och Socialdemokraterna räknar inte med att rälsbussarna kommer att gå med vinst och det gör inte heller länstrafiken idag. De räknar med ett underskott på 9 miljoner kronor mot dagens 5 miljoner kronor när länstrafiken utökas och de extra pengarna ska tas ur den befintliga budgeten.
Även om de inte räknar med att pendeln skulle gå med ekonomisk vinst så räknar Socialdemokraterna med att den samhällsekonomiska vinsten ska bli stor. Miljöperspektivet vinner också på om de kan minska biltrafiken mellan regionerna.

Örebro län är inte så stort till ytan men redan nu har företag i Bergslagen svårt att rekrytera personal för att det inte finns bra kollektivförbindelse.
Kommuner som Hallsberg har svårt att behålla sina invånare och det här skulle kunna vara ett sätt att få människor att stanna kvar.

Pendeltrafik mellan Nora och Örebro är bara första etappen, det finns fler planerade men när det gäller utbyggnad av infrastruktur så tar arbetet tid.
Andra orter som sedan sår på tur är Vretstorp, Åsbro och Karlskoga, Degerfors. När de andra etapperna kan vara klara är svårt att säga eftersom de kräver mer investeringar för att kunna bli verklighet. När det gäller pendeltrafik till Arboga området så krävs det byggande av nya spår och därför ligger det rätt långt i framtiden. Socialdemokraterna vill knyta ihop länet på ett bättre sätt och skapa en arbetsmarknadsregion i stället för som dagens fyra.

Satsningen på pendeltåg är inte beroende på vilken regering det blir efter valet utan Socialdemokraterna i Örebro län kommer att arbeta för den här utvecklingen oavsett om det är en borgerlig regering eller en rödgrön.
Det viktiga för att det ska bli verklighet är att det blir en Socialdemokratisk majoritet i landstinget efter valet uppgav Marie-Louise Forsberg Fransson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar