×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-05-28  

Ship To Gaza solidaritet - från människa till människa.

Ship To Gaza solidaritet - från människa till människa.

Under torsdagskvällen sjösattes en litet konvoj med pappers- och leksaksbåtar i Svartån för att uppmärksamma Ship to Gaza. Initiativtagare till manifestationen var Bitte Alling-Ode och Peter Alling-Ode, Fotograficentrum i Örebro.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Sjösättning av den symboliska båten.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Från lite mer avancerade båtar till båtar vikta av papper.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

På väg till sin förtöjning.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Tanken med Ship to Gaza är att förhindra att barn dör eller blir svårt sjuka av det dåliga vattnet.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Bitte Alling-Ode höll ett litet kort anförande om Ship to Gaza där hon berättade varför denna manifestation är viktig.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

De som deltog i manifestationen kunde sjösätta ett eget litet skepp.
Det blev en blandning mellan pappers- och plastfartyg på linan som spändes över Svartån.

Under torsdagskvällen sjösattes en litet konvoj med pappers och leksaksbåtar i Svartån för att uppmärksamma Ship to Gaza. Initiativtagare till manifestationen var Bitte Alling-Ode och Peter Alling-Ode, Fotograficentrum i Örebro.

Den ljumma kvällen lockade en skara människor att sjösätta sina båtar och det fanns båtar i olika utföranden och material även om pappersbåtarna var flest. Den som inte hade en egen båt kunde vika sig en pappersbåt på plats vid storbron och det fanns även flera extrabåtar för den som ville.
Bitte Alling-Ode höll ett litet kort anförande om Ship to Gaza där hon berättade varför denna manifestation är viktig och det är att få media att skriva om Ship to Gaza som en försäkring för de som är med på båtarna, det finns fler konstnärer än Lars Vilks som värnar om yttrandefriheten.
Tanken med Ship to Gaza är att förhindra att barn dör eller blir svårt sjuka av det dåliga vattnet, därför finns det vattenreningsverk med för att hjälpa till att få vatten av bra kvalitet till befolkningen i Gaza. Bitte Alling-Ode trodde att skeppen skulle anlända till Gaza under dagen men det har förhalats och skeppen har ännu inte kommit fram men det är ändå viktigt att samlas för att visa vårt stöd.

Till slut var det en hel rad av båtar i vattnet och den största hade palestinska färgerna i sina segel och texten Ship to Gaza väl synligt.
De som promenerar över storbron kommer med all säkerhet att se båtarna och tanken är att de även ska förstå hur viktig den här båtresan är för det palestinska folket.

Ship To Gaza Sverige är en gräsrotsaktion och det är många som har engagerat sig, det har varit möjligt att köpa sjömil eller cement för att på så sätt möjliggöra resan som nu påbörjas.
Nu när båtarna är på väg mot Gaza så ökar spänningen, Israel har redan sagt att de tänker hindra konvojen från att komma fram till Gaza men hur de ska hindra den vet ingen säkert i nuläget, de åtta fartygen befinner sig nu i Medelhavet och när den sista etappen inleds och hur den går återstår att se.

Ship to Gaza har tre olika mål med sin aktion.

  1. är att förse befolkningen i Gaza med materiell så att de kan bygga upp landet igen.
  2. är att återupprätta folkrätten i Gaza.
    Situationen i Gaza beror inte på en naturkatastrof utan på politik. Ship to Gaza tar inte ställning till någon sida utan vill återupprätta folkrätten och mänskliga rättigheter i området.
  3. är att Palestinierna i Gaza mycket väl klarar sig själva om de bara får möjligheten att försöka så detta är en solidarisk handling.

Det svenska fartyget, Sofia, är inköpt tillsammans med den grekiska Ship to Gaza organisationen och hon kommer att lastas med bland annat vattenreningsverk och cement för återuppbyggnadsarbete.
Det har även kommit in en begäran om mediciner och läkemedel så det är något som de försöker hitta just nu. Med på båten finns även politiker, läkare och andra som har engagerat sig i Gazafrågan men föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och de är noga med att inte välja sida i konflikterna som finns i området.
När de kommer fram till Gaza så kommer de även att ha partipolitiskt oberoende organisationer som distribuerar lasten dit det behövs mest.

Att inte välja sida utan att göra detta av humanitära skäl är viktigt och Ship to Gaza är en fredlig aktion, om mottagandet också kommer att bli fredligt återstår att se.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar