×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2010-01-15  

Vitsippeakademin tog upp den Krist­demokratiska värde­grunden.

Vitsippeakademin tog upp den Krist­demokratiska värde­grunden.

Kristdemokraterna i Örebro bjöd under onsdagen in till ett seminarium som de kallar Vitsippe­akademin, kvällens tema var Kristdemokratisk värdegrund.

I panelen under kvällen deltog Stefan Attefall finans­utskottets ordförande, Emma Henriksson, riksdagsledamot, Ola Ström och Lars B Stenström naturligtvis tillhör alla paneldeltagare Kristdemokraterna.
Moderatorer för kvällen var Lennart Bondeson och Ewa Sundkvist.

© 2010 Johan Gullberg - knytpunkt.se

Lars B Stenström, Ola Ström, Stefan Attefall och Emma Henriksson deltog i Vitsippe­akademins panel under kvällen.

Kristdemokraterna i Örebro bjöd under onsdagen in till ett seminarium som de kallar Vitsippeakademin, kvällens tema var Kristdemokratisk värdegrund.

I panelen under kvällen deltog Stefan Attefall finansutskottets ordförande, Emma Henriksson riksdagsledamot, Ola Ström och Lars B Stenström naturligtvis tillhör alla paneldeltagare Kristdemokraterna.
Moderatorer för kvällen var Lennart Bondeson och Ewa Sundkvist.

Under hösten förra året var det en grupp inom Kristdemokraterna i Örebro som diskuterade ideologiska frågor och ur de samtalen föddes iden med Vitsippeakademin.
Tanken är att ge möjlighet för Kristdemokratiska politiker att delge människor sin syn på olika frågor och denna kväll var det Kristdemokraternas värdegrund som var huvudämnet.

Deltagarna i panelen fick 10 minuter för att förklara sin syn på värdegrunden, först ut var Ola Ström.
Ola Ström inledde med att berätta att det här var hans första framträdande i KD sedan han konverterade från Folkpartiet.
Ola Ström talade mycket om den åldersfixering som råder i landet och han härledde åldersfixeringen till Henry Ford.
Henry Ford var den som introducerade årsmodeller av sin T-Ford, det var ett smart drag för att öka försäljningen och skapa efterfrågan på det nya. Allting är utbytbart och det hade varit bra om det stannat vid bilar eller maskiner.
Det Ola Ström vände sig emot är att det nu även gäller på den mänskliga arenan och då blir det inhumant.

Devisen allt gammalt är dåligt leder även till paradoxer och Ola Ström tog som exempel att många lägger flera hundratusen kronor på nya kök eftersom allt nytt är bra.
Paradoxen är att de unga i landet tillbringar allt mindre tid i köket och varför lägga stora summor på ett nytt kök om man endast använder mikrovågsugnen.

Ola Ström avslutade sitt anförande med ett citat av Mark Twain, Rynkorna visar bara var ett leende har suttit.

Lars B stenström talade om integration och att just den frågan är komplex och svår att hitta lösningar på.
Som exempel på hur svårt det kan vara med integration tog Lars Stenström ett exempel från Gotland. En äldre man som gjorde en kontroll efter husbock i Lars Stenströms sommarhus hade bott i samma by på Gotland i 18 år men var för det inte en del av samhället.
Den berättelsen tycker Lars Stenström visar på hur svårt det kan vara att bli en accepterad del av ett samhälle.

Lars Stenström tror inte att det går att ordna flyktingpolitiken genom att alla ska ha ett jobb, många av dem som kommer till vårt land som flyktingar är inte i sådant skick att de kan ta ett arbete på en gång, eftersom de har för mycket i bagaget som behöver redas ut först.
Lars Stenström jämförde med den stora arbetskraftsinvandringen som skedde tidigare till Sverige, deras barn är ännu inte helt integrerade i samhället så hur kan vi kräva att de som kommer nu ska bli det på en gång.
Vi pratar ibland om procentsatser när det gäller integration men Lars Stenström talade också om faran att enbart titta på siffror. Att sammanföra människor ur olika grupper kan även det ställa till problem, en del av de invandrare som kommer till Sverige kan man inte blanda hur som helst eftersom det då kan uppstå konflikter baserad på deras lika historier.

Emma Henriksson hade på sin lott att tala om familjepolitik.
Kristdemokraterna har en annan syn på familjepolitik än vad de andra politiska partierna har sade Emma Henriksson, när partierna i alliansen skulle träffas för att diskutera familjepolitik var de andras åsikt att familjepolitik är väl inget eget område.
Det ser inte så viktigt ut men det är många andra områden som kommer in på familjepolitiken och Emma Henriksson sa att Kristdemokraternas syn är att stödja men inte styra familjerna.

Alla familjer är olika och därför måste det finnas många olika val.
Det är viktigt att vi Kristdemokrater funderar på hur vi kan hjälpa föräldrarna. Hur kommer det sig att så många förhållanden spricker och vad kan vi erbjuda för hjälp. Emma Henriksson talade om hur de har löst frågan i Norge, där får föräldrarna diskutera sig fram till ett samarbetsavtal. I Sverige är föräldrar som behöver hjälp hänvisade till Familjecentralerna och hjälpen som finns är begränsade, varför inte ordna så att par kan få hjälp både att fortsätta förhållandet och om det inte går att få hjälp med att ordna upp allt om de ska gå skilda vägar. En sådan sak är att samhället styr alla pengar rätt hårt, underhållsbidraget som ena föräldern betalar till sina barn har hamnat på samma summa oavsett inkomst.
Pengarna betalas även ut via försäkringskassan men vore det inte bra om föräldrarna fick hjälp att bestämma sådana saker själva så långt det går, det har visat sig att egna överenskommelser fungerar bättre än när staten går in och ordnar.

Sist ut att tala värdegrund var Stefan Attefall och han talade om ekonomi.
Kristdemokraterna är duktiga på värdegrund men inte lika duktiga på ekonomi.
Ekonomi är ett medel för att uppnå människors lycka. Den Svenska ekonomin är ett resultat av den tyska sociala ekonomin som uppstod efter andra världskriget.
Tyskland försökte sig på att gifta ihop ekonomi med människosyn och det kallas den Tyska sociala marknadsekonomin och det är ur den som den Svenska marknadsekonomin har kommit.

Stefan Attefall ser fyra stora utmaningar i framtiden, klimathotet, mer egenmakt, god kvalitet i offentlig välfärdstjänst och rimlig fördelning av resurserna.
Stefan Attefall tycker att vi ska få ekonomin att arbeta för miljön vi i Sverige är ett bra exempel på att det går och Stefan vill att vi ska lära ut våra kunskaper till länder som är på frammarsch nu som Kina och Indien. Om vi kan lära de länderna att inte göra om våra misstag i miljöarbetet så har vi vunnit mycket för framtiden.

Lennart Bondeson inledde sedan frågestunden med att ställa samma fråga till de fyra i panelen frågan var Varför är du Kristdemokrat och varför är vår värdegrund viktig för dig?

Lars B Stenströms svar på frågan var att han som verksam i Svenska Kyrkan tröttnat på Socialdemokraternas politik där de vill gå in och bestämma även i kyrkan.
Lars B Stenström var tidigare med i Socialdemokraterna men är nu med i Kristdemokraterna eftersom han bytt uppfattning. Det viktiga hos Kristdemokraterna är deras familjepolitik och tanken om människors egen förmåga att klara av saker.

Ola Ström var inne lite på samma spår som Lars B Stenström. Ola Ström anser också att det är familjepolitiken och den Kristdemokratiska värdegrunden som är viktig. Han tycker att nu så är Kristdemokraterna den arena där han bäst kan få utlopp för sina tankar inom politiken.

Stefan Attefall gick med i KDU och det som lockade honom var det icke materiella som finns hos Kristdemokraterna.
Partiets tanke om att vi har en skyldighet att välja men att vi inte är fullkomliga var också något han uppskattade. Det är ett snällt men inte mesigt parti.

Emma Henriksson hade när hon var yngre inte tänkt sig ett liv inom politiken, hon var aktiv i elevråd och liknande men lockades inte av politik. Emma fick barn tidigt och upptäckte då att det fanns stora maskor i det sociala nätet i samhället och när det inte hjälpte att skriva brev till politiker så bestämde hon sig för att börja engagera sig själv. Hon skickade efter informationsmaterial från alla partier och fastnade för Kristdemokraterna. Även för Emma Henriksson var det Kristdemokraternas syn på att människor inte är fullkomliga som blev en av de avgörande faktorerna för vilket parti hon valde.

I den allmänna frågestunden som sedan följde blev det en rätt lång diskussion om ordet rättvisa.
Att rättvisa har blivit misshandlat som ord var de flesta i panelen överens om. Stefan Attefall sa att det kanske är bättre att prata om rimlig fördelningspolitik än om rättvisa. Stefan Attefall tycker att det ska vara självklart att de som väljer att utbilda sig länge ska märka det i plånboken när de arbetar. Om man kan försörja sig så har man större möjligheter att förverkliga sig själv.

Emma Henriksson tycker att rättvisa är när alla har samma förutsättningar så gott som det går. Det finns till exempel stor skillnad på barns förutsättningar i livet och det är samhället som ska fylla på med det som saknas för att alla ska ha lika förutsättningar.

Ola Ström sa att rättvisa är att alla har samma spelregler och förutsättningar. Kristdemokraterna förespråkar en starkare moral.
Ola Ström sa att han vill se en värdegrund i samhället som säger att det är värre att sko sig själv på andras bekostnad än att kissa på sig och sen får man inte glömma bort skuldbegreppet. Människor måste få skämmas ibland.

Det var flera olika ämnen som dök upp under kvällen och panelen svarade så gott de kunde på allt, vilket är duktigt gjort. Att värdegrunden i Kristdemokraterna är viktig det märktes tydligt under kvällen och det återgick ofta till att talas om moral. Panelen var väl sammansatt och det var fyra rätt olika personligheter som svarade på frågorna och om Vitsippeakademin fortsätter i samma anda så kan det säkert lägga grunden för många intressanta både politiska och ideologiska debatter.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar