×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2006-02-08  

Öppet möte om sparkrav på biblioteken.
Anledningen till det öppna mötet var att stadsbiblioteket behöver spara då det fattas 600 000kr i deras budget för i år.
Det har varit mycket prat i media om vad för service som kommer att försvinna från stadsbiblioteket, det öppna mötet var till för att få in nya förslag på hur verksamheten kan förändras/utvecklas.

Även då mötet var tänkt att få in förslag på besparingar så var det väldigt få konkreta förslag som kom fram under kvällen.

© 2006 Johan Gullberg Knytpunkt ÖrebroIngvar Stensson från Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner utryckte en oro för den nuvarande trenden på att spara in på kultur, som att minska bibliotekets bokinköp och utryckte att han vill se en ändring i tankesätt på bibliotekets verksamhet.
Han är oroad för att läsning åter igen är på väg att bli en klassfråga då biblioteket ska koncentrera sig på att vara en mötesplats i stället för att koncentrera sig på böcker och annan media vilket borde vara bibliotekets huvuduppgift.

© 2006 Johan Gullberg Knytpunkt ÖrebroGöte Norrlander kom med förslaget att ge tidningar och tidskrifter ett eget utrymme i lokalen, då eventuellt med egen ingång från Näbbtorgsgatan då bibliotekets utbud används olika beroende på individuellt intresse kanske det är möjligt att strukturera upp utbudet på ett annat sätt för att därför kunna utnyttja befintliga lokaler på ett annat sätt samt se om det går att förändra öppettider för vissa utbud.
Göte Norrlander efterlyste även klara förslag då det är enklare att diskutera konkreta förslag än att komma på saker under diskussionens gång.

Christer Klingberg svarade Göte Norrlanders förslag om en separat del åt tidningar och tidskrifter, att det har provats för ca: 13 år sedan. Då var tidningar och tidskrifts avdelningen avspärrad med ett rep men att besökarna klev över repet för att komma åt resterande utbud i lokalen.

Ett annat förslag var att ändra öppettiderna, öppna senare och stänga tidigare. Christer Klingberg tror att det kan bli svårt att lösa då biblioteket har flera olika verksamheter i sitt hus varav en del behöver öppna tidigt på dagen.

Lars O. Molin (KD) efterlyste en biblioteksplan, då en sådan saknas i Örebro.
Lars O. Molin har lämnat in en motion om detta fast ej hört något om det senare.

Björn Sundin svara med att de ska ta ställning till en annan motion om samma ämne som är inlämnad av Zargam Asadi på tisdagens möte och att det kommer en biblioteksplan, dock kanske inte före valet.

Ett uppskattat inslag i mötet var att deltagarna fick rösta om olika frågor som har med biblioteket att göra för att sedan höra panelen svara på frågorna.

Frågorna:Majoriteten i publiken svarade:Anders Hagström svarade:Björn Sundin svarade:
1. Ska man kunna låna paraplyer på biblioteket? NejNejJa
2. Ska man kunna låna gångstavar på biblioteket? NejJaJa
3. Ska man kunna låna leksaker på biblioteket? NejTveksamtJa varför inte
4. Ska man kunna låna film eller musik på biblioteket? Ungefär 50% jaJaNej
5. Kan biblioteket ta en avgift vid användning av Internet? JaKanskeNej
6. Ska biblioteket ta betalt av näringslivet? JaJaJa
7. Ska biblioteket ha fackutbildad personal? JaInte nödvändigtvisBehovsprövad
8. Är öppettider viktigare än böcker? Böcker är viktigare än öppettidernaGav inget entydigt svarÖppettider före böcker

Här syns skillnaderna tydligt mellan politikerna och även åhörarna.
Åsikten om hur biblioteket ska utvecklas skiljer sig rätt mycket åt, Björn Sundin vill ha mer av en mötesplats medan Anders Hagström vill ha mer av en kombination av det som är i dag.

- Mötesplatser är viktiga men hur ska människor lockas till biblioteket?
Det var en fråga som dök upp, politikerna pratar mycket om att satsa på barn och ungdom men bibliotekets statistik visade att utlåningen av barn/ungdomsböcker har ökat samtidigt som vuxenböcker av alla kategorier har minskat. Därför borde kanske svaret vara att fler vuxna behöver lockas till biblioteket.

Av mötets egentliga anledning vart det inte så mycket sagt.
Mest på grund av att de senaste sparförslaget dragits tillbaka utan att något nytt hunnit arbetats fram än.
Det är bestämt att det ska komma en utomstående konsult från någon annan avdelning av kommunen för att titta på bibliotekets verksamhet, så det är bara att hoppas att konsulten kan komma på bra lösningar utan att behöva förändra bibliotekets utbud för mycket.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar