×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Nytt styre i Örebro kommun.


Energikrisens påverkan på företagen i länet.


Fredrik Persson, miljöns röst i politiken.


Debatt mellan lokala Moderaterna och Socialdemokraterna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2020-10-17  

Idrott och integration i Förortslyftet.

Idrott och integration i Förortslyftet.

Liberalerna har antagit ett programmet Förortslyftet med ambitionen att det inte ska finnas några utsatta områden i landet 2030.
Även om programmet innehåller flera punkter för att nå målet så tycker Liberalerna i Örebro att de saknar idrottens roll i en lyckad kamp mot segregationen, därför bjöd de in Daniele Fava (L) kommunpolitiker från Stockholm för att berätta om Örebroandan för honom.

© 2020 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Liberalerna har antagit ett programmet Förortslyftet med ambitionen att det inte ska finnas några utsatta områden i landet 2030.
Även om programmet innehåller flera punkter för att nå målet så tycker Liberalerna i Örebro att de saknar idrottens roll i en lyckad kamp mot segregationen, därför bjöd de in Daniele Fava (L) kommunpolitiker från Stockholm för att berätta om Örebroandan för honom.

Förortslyftet – Inga utsatta områden 2030.

Förortslyftet är en budgetöverenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna och förortslyftet har finansierats för tre år framåt, satsningen är en del i att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030.
Satsningen är uppdelad i 5 olika områden, brottsbekämpning och extremism, skolsegregation, jämställdhet och demokratiska värderingar, tryggare bostadsområden och egen försörjning.
De åtgärder som presenteras i Förortslyftet för 2021 är bland annat satsning på språkutveckling i förskolan, förbättrad arbetsmiljö i skolan och fler familjehemsplatser och ingenstans nämns idrottens betydelse för att minska segregationen i samhället, det här vill Liberalerna i Örebro förändra och de startar med att bjuda in Daniele Fava.

Örebroandan.

Örebroandan är ett initiativ för att fånga upp barn och unga mellan 13 och 25 och ge dem en meningsfull fritid, det startade med nattfotbollen och har sedan dess utvecklats till att innehålla mer än bara fotboll och med flera olika föreningar som är involverade.
Även om målgruppen är 13-25 så är alla välkomna de kvällar som de har aktiviteter och en viktig del är att det är helt frivilligt och kostnadsfritt att delta, ungdomarna kommer och går som de vill, under sommaren är det de som håller i sommaridrotten ute i flera bostadsområden i Örebro och nu när hösten och kylan är här så flyttar idrotten in och om vi ska gå efter strömmen av barn till bollhallen i Vivalla så är det mycket populärt.

En långsiktighet behövs.

Daniele Fava berättade att han blivit inbjuden till Örebro för att få lära sig mer om Örebroandan och för att lyckas mer integrationen i landet så är idrotten väldigt viktig och Örebroandan verkar vara ett toppenprojekt även om han bara har hört om det är och inte sett något av det eftersom vi intervjuade honom innan hans studiebesök hos nattfotbollen i Vivalla.
En annan viktig aspekt som Daniele Fava tog upp var att Örebroandan har lyckats få projektet att överleva under tid, det vanliga med den här typen av projekt är att de håller på en kort tid men Örebroandan har lyckats hålla på under en längre tid och det såg han som väldigt positivt.
- Det som Örebroandan verkar ha lyckat med det är ju att få det att fungera över tid sa Daniele Fava.

Det har stannat av lite i Stockholm.

I Stockholm så har den första vågen av integrationsprojekt inom idrotten stannat av lite nu men Stockholms stad har lyckats få in en bra samarbetspartner och det gör att det ändå ser positivt ut inför framtiden.
I Stockholm finns i dag bara ett pågående projekt och det är i Spånga, de har hållit på i ganska många år men de har bytt huvudman för projektet så idag är det den lokala föreningen AIF Kista istället för Djurgårdens IF som det var tidigare.
- Den här första vågen av lyckade idrottsintegrationsprojekt har liksom stannat av lite sa Daniele Fava.

Mer idrott och integration.

Daniele Fava var tydlig med att han vill se mer idrott och integration i framtiden och att idrotten idag ofta verkar glömmas bort när det gäller rikspolitiken men han hoppas att politikerna i Riksdagen för in idrottens möjligheter på dagordningen för kommunpolitiker behöver hjälp uppifrån för att klara av integrationen och initiativet från Liberalerna i Örebro är en väg att gå för att få in idrotten i riksdagen.
- Jag tror att det är våra politiker i riksdagen som måste lyfta det på agendan på rikspolitiken sa Daniele Fava.

Föreningslivet är viktigt.

Johan Pehrson (L) berättade att de ägnat eftermiddagen åt att diskutera idrottens betydelse för ett starkare samhälle och att fler unga ska få tillgång till en meningsfull fritid.
Örebroandan har gett ett bra intryck på Johan Pehrson och att de har en stor bredd och fokuserar på spontanidrott samtidigt som de knyter ihop flera olika föreningar så att deltagarna kan lära sig om föreningsliv också.
Det här är ett bra sätt att fånga in ungdomar till föreningar och att de får se vad föreningar kan tillföra livet, i den svenska kulturen så ingår föreningslivet på ett helt annat sätt än vad den gör i andra länder så att lära ungdomar om föreningar är bra, Johan Pehrson själv har varit med i allt från frimärksförening till fotbollsklubb så han har själv stor föreningsvana och sa att det är föreningar som gör livet.
Idrotten kan få en viktig roll att spela i integration eftersom den kan hjälpa till inom så många olika områden eftersom den bygger på kamratskap, föreningskänsla och rörelseglädje och alla de sakerna är viktiga för att vi människor ska må bra så idrotten har ett stort egenvärde. - Jag tror att idrotten har en allt viktigare roll att spela sa Johan Pehrson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar