×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Örebros första pumptrackbana invigd.


Vivallakullen invigd efter en stor upprustning.


Jonas Sjöstedt och Malin Björk på Örebrobesök.


Jan Björklund besökte valstugan på Stortorget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-08-09  

Jan Björklund (L) besökte Stortorget.

Jan Björklund (L) besökte Stortorget.

På torsdagen var Liberalernas partiledare Jan Björklund på besök i Örebro och han hjälpte de lokala företrädarna att kampanja på Stortorget under en stund mitt på dagen.
Lagom till lunchen kom Jan Björklund gående till Stortorget och det tog en liten stund innan han blev igenkänd av de som väntade på honom, inledningsvis så gick han runt och hälsade på de som var på plats för att sedan ha ett samtal med Johan Pehrson (L).

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
9 Klickbara bilder.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Jan Björklund (L).
- Enkla jobb betyder inte oviktiga jobb, de är viktiga men det betyder att man behöver inte ta en studentexamen för att utföra dem, sa Jan Björklund.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Johan Pehrson (L).
- Ska vi klara bra sjukvård, nya vägar, ska vi kunna klara barnbidrag och pensioner så ,måste vi ha en stark svensk ekonomi där människor vill investera i Sverige, sa Johan Pehrson.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Anna Ågerfalk (L).
- Man får fundera på vad som är viktigast, är det mer investeringar i flyglinjer eller är det sjukvården som behöver pengarna, sa Anna Ågerfalk.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

Pia Delin (L).
- Att man inte räknar bort så fort det är någon som inte deltar, till exempel om man ska på ett läkarbesök, då är de ofta så fokuserade kring detta läkarbesök så de kan inte fokusera tillräckligt till att gå till ett arbete och det beror ju på den funktionsnedsättning de har, sa Pia Delin.

På torsdagen var Liberalernas partiledare Jan Björklund på besök i Örebro och han hjälpte de lokala företrädarna att kampanja på Stortorget under en stund mitt på dagen.
Lagom till lunchen kom Jan Björklund gående till Stortorget och det tog en liten stund innan han blev igenkänd av de som väntade på honom, inledningsvis så gick han runt och hälsade på de som var på plats för att sedan ha ett samtal med Johan Pehrson (L).

Många Liberaler på plats.

Vid Liberalernas tält på Stortorget så var det rätt många som samlades för att lyssna på Jan Björklund och det var en hel del som passade på att prata politik med de lokala Liberalerna som fanns på plats och bjöd på kaffe.
Alla tre toppnamnen fanns med på Stortorget, Karolina Wallström som står överst på listan till kommunfullmäktige, Johan Pehrson som kandiderar till Riksdagen och Anna Ågerfalk som är överst på listan till Landstingsfullmäktige.
Vi passade på att prata lite med Pia Delin som står på två listor nämligen både Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktig och det är kommunfullmäktige hon satsar mest på.

Frågor som rör funktionshinder.

Pia Delin satsar på att komma in i kommunfullmäktige och hennes frågor rör funktionshinder a alla de slag och hon har tre viktiga frågor hon vill driva, färdtjänst ska inte vara dyrare för de med funktionsnedsättning än vad en bussbiljett är, de som bor på ett gruppboende ska ha rätt till ledsagning så att de själva kan bestämma när de vill komma ut och göra något och sist var det att den dagliga verksamheten ska få medel beroende på hur många deltagare de har och inte hur många timmar som deltagarna är i lokalen.
Idag så får den dagliga verksamheten sina medel beroende på hur många deltagare som är med under dagen men Pia Delin vill att de ska få medel efter hur många de har inskrivna i sin verksamhet istället eftersom många som har daglig verksamhet inte klarar av att gå till jobbet om de har något annat inplanerat den dagen som till exempel ett läkarbesök.
- Att man inte räknar bort så fort det är någon som inte deltar, till exempel om man ska på ett läkarbesök, då är de ofta så fokuserade kring detta läkarbesök så de kan inte fokusera tillräckligt till att gå till ett arbete och det beror ju på den funktionsnedsättning de har, sa Pia Delin.

Egen erfarenhet.

Pia Delin berättade att hennes intresse för frågor rörande funktionsnedsättningar kom när hon själv var med i en bilolycka och då fick en funktionsnedsättning själv, sedan dess har hon varit med i flera olika intresseföreningar och lärt sig mycket om ämnet och också då om flera olika typer av funktionsnedsättningar.
Pia har också erfarenhet genom att en person i hennes närhet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så där har hon också sett hur svårt det kan vara i det vardagliga livet och hon berättade att hon tycker att politiken går åt fel håll just nu och det är något som hon vill arbeta emot om hon kommer in i kommunfullmäktige efter valet.

Landstinget är seglivat.

Anna Ågerfalk (L) berättade att hon som arbetar med regionsfrågor har vant sig vid att Landstinget har blivit en region istället men många utanför den världen tänker fortfarande Landsting och hon säger själv landsting när hon är ute och pratar för att det är enklare och sedan så är intresset för Regionfrågorna inte lika stort som det är för kommunal frågorna och det berättade hon beror nog på att de flesta inte tänker på att vården faktiskt är politiskt styrd.
Regionfrågor är ju inte bara sjukvård utan de har många andra frågor också så som kollektivtrafiken och annat men för Anna Ågerfalk så är det sjukvården som är den prioriterade frågan och de flesta skattepengarna går ju till sjukvården.
- Man får fundera på vad som är viktigast, är det mer investeringar i flyglinjer eller är det sjukvården som behöver pengarna, sa Anna Ågerfalk.

Vårdcentraler och Psykiatrin är viktiga.

För Anna Ågerfalk så är starka vårdcentraler viktiga och med det menar hon att det ska finnas fasta läkare och Liberalerna vill att det ska vara möjligt att välja sin egen husläkare och inte bara välja vilken vårdcentral man vill gå till, det kan vara ett sätt att höja statusen på vårdcentralerna så att de får det enklare att rekrytera läkare mot vad det är idag.
Anna Ågerfalk berättade också att vårdköerna ska bort helt och det är speciellt viktigt när det gäller ungdomspsykiatrin och psykiatrin är ett område som de behöver arbeta mycket med och Anna Ågerfalk sa att hon tror att de måste börja ända från början när det gäller den och det gäller både resurser och att den behöver moderniseras.
Örebro behöver också en äldre psykiatri berättade Anna Ågerfalk, för det finns på andra håll i landet men Örebro har ingen och hon sa också att Örebro ligger väldigt högt i självmordstalen när det gäller de som är riktigt gamla.
- Det liksom lever kvar det här att man liksom har en liten rädsla för psykisk sjukdom och det ska man inte behöva ha det måste ha samma prioritet som fysiska sjukdomar, sa Anna Ågerfalk.

Samtal mellan Johan Pehrson och Jan Björklund.

Samtalet inleddes med att kritisera sittande regering, vilket var lite synd för jag hade hellre bara hört om vad Liberalerna vill i valet och det kändes det som att det blev väldigt lite av i det här samtalet mellan två liberaler.
Skolan var första ämnet de tog upp och där så var det att Liberalerna vill anställa 18 000 lärarassistenter för att lärare ska få mer tid till att vara lärare och slippa många av de uppgifter som finns runtomkring i skolan. Jan Björklund sa att det är lärarna som är skolan och han sa också att han inte är orolig för den lärarkår som finns idag utan oron gäller de lärare som kommer eftersom det är alldeles för få unga som vill utbilda sig till lärare.
Det är alldeles för enkelt att bli antagen till lärarutbildningen idag, Jan Björklund vill skärpa intagningskraven så att det verkligen ska krävas en del för de som vill bli lärare.
- En kompetent och kunnig lärarkår det är det som avgör om skolan blir bra eller inte, sa Jan Björklund.

Alla vill inte bli akademiker.

Jan Björklund sa under samtalet att idag slås elever ut för att alla ska läsa så att de har behörighet till vidare studier, men alla vill inte bli akademiker och alla utbildningar behöver inte ha den typen av utbildningar.
Det finns ett stort behov av kvalificerad arbetskraft som inte behöver högskolebehörighet så Jan Björklund vill se fler lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar av olika slag för att fler elever i gymnasiet ska gå ut med godkända betyg.
- Alla ungdomar vill inte och kan inte bli akademiker, alla har inte förmågan och samhället fungerar inte om alla ska bli akademiker, sa Jan Björklund.

Krishanteringen måste förbättras.

Jan Björklund sa att vi i Sverige är på det klara med att stora händelser kommer inträffa men när något väl inträffar så är vi oförberedda på det ändå och det gäller oavsett vilken typ av katastrof det är, den svenska staten är organiserad för att lösa olika löpande uppgifter men den är dålig att lösa stora frågor som kommer snabbt och Jan Björklund tillsammans med sina allianskollegor efterlyser en krishanteringsfunktion på regeringsnivå och alla myndigheter måste också ha en bättre krishantering än vad de har idag så att hjälp kan komma fram mycket snabbare när något händer än vad det har gjort under de kriser som har varit.
Den stora frågan ändå när det gäller de stora bränderna som drabbade norra Sverige under sommaren är hur vi minskar klimatförändringarna och Jan Björklund vill se att EU tar ett större ansvar och att EU inför en gemensam koldioxidskatt så att länder som förorenar mer kan tjäna på att minska sina utsläpp.
- Klimatet är internationellt, klimatet känner inga nationsgränser så vi måste jobba mer gemensamt internationellt, sa Jan Björklund.

Integration är lika med jobb.

Jan Björklund talade om att för att få nya svenskar att komma in i samhället och att motverka segregationen så behövs det fler enkla jobb och han var också tydlig med att enkla jobb inte är samma sak som oviktiga jobb utan att det gäller jobb som man kan klara av utan en studentexamen, men felet med svensk arbetsmarknad är att det finns inga enkla jobb kvar och de enkla jobben har också en lägre ingångslön och det sa Jan Björklund att vi måste acceptera och de enkla jobben är inte tänkta att vara ända till pensionen utan det är en fot in på arbetsmarknaden.
- Enkla jobb betyder inte oviktiga jobb, de är viktiga men det betyder att man behöver inte ta en studentexamen för att utföra dem, sa Jan Björklund.

Första torgmötet för valrörelsen.

Jan Björklund berättade efter samtalet med Johan Pehrson att det här faktiskt var det första torgmötet nu inför valet och att det känns bra nu med en månad kvar till valet.
Det är många som är nyfikna på Liberalernas politik och Jan Björklund var nöjd med uppslutningen på Stortorget samtidigt som han vet att intresset bara kommer att öka fram till valet 9:de september. De vanliga frågorna som han får gäller skola, integration och EU.
Liberalerna gillar EU och Jan Björklund sa att EU har varit bra för Sverige eftersom vi mest handlar med europeiska länder så att ha en gemensam plattform underlättar det och den svenska ekonomin har blivit starkare tack vare det.
- Har man gemensamma regler med resten av Europa så blir det lättare att handla, sa Jan Björklund.

Skolan är viktig.

Jan Björklund sa bland annat att ett av de stora problemen med skolan just nu är att många elever går ur nian med icke godkända betyg och det risker att skapa en känsla av utanförskap och en av de viktigaste åtgärderna det är att rekrytera lärare och höja statusen på läraryrket, att höja statusen kan man göra på flera områden, det är inte bara höjda löner utan det gäller också att förbättra arbetsmiljön för lärare så att fler kan tänka sig att arbeta som lärare och att skapa studiero i skolan.
När det gäller behöriga lärare så är det det självklara valet för Jan Björklund och de obehöriga lärare som finns ute på skolorna skulle han vilja att de läser in behörigheten för en utbildad lärare är bättre än en outbildad.
- Sen finns det obehöriga som är väldigt duktiga, ska jag säga, så mitt råd till dem är ju att läsa in den där behörigheten, sa Jan Björklund.

Valrörelsen i full gång.

Johan Pehrson berättade att det känns att valrörelsen är i full gång och nu när valstugan kommer upp också och det är något han ser fram emot.
Johan Pehrson vill träffa så många Örebroare han bara kan inför valet så han ägnar mycket tid åt att vara ute och prata med människor om vad Liberalerna vill och en skillnad i det här valet mot de tidigare är att det görs många fler kampanjer på sociala medier än tidigare.
Även för Johan Pehrson är skolan viktig men han har också trygghetsfrågor och jobben som sina frågor.
- Ska vi klara bra sjukvård, nya vägar, ska vi kunna klara barnbidrag och pensioner så ,måste vi ha en stark svensk ekonomi där människor vill investera i Sverige, sa Johan Pehrson.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar