×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2016-10-12  

Integration är den stora satsningen i Moderaternas budget.

Integration är den stora satsningen i Moderaternas budget.

Under tisdagen presenterade Anders Åhrlin (M) och Maria Haglund (M) sin budget för 2017 men de har också en plan även för 2018-2019.
Den enskilt största satsningen Moderaterna i Örebro har med i sin budget är ett Svenskt Kulturcentrum i Vivalla, men de har också satsningar på skola och fältassistenter.


© 2016 Johan Gullberg - knytpunkt.se
1 Klickbar bild.

Under tisdagen presenterade Anders Åhrlin (M) och Maria Haglund (M) sin budget för 2017 men de har också en plan även för 2018-2019.
Den enskilt största satsningen Moderaterna i Örebro har med i sin budget är ett Svenskt Kulturcentrum i Vivalla, men de har också satsningar på skola och fältassistenter.

Spännande ekonomiskt läge.

Anders Åhrlin inledde pressträffen med att säga att det just nu är ett spännande ekonomiskt läge i kommunen med en demografisk utmaning som gör att andelen barn/ungdomar och äldre är större än befolkningen i arbetsför ålder.
Andelen nyanlända har ökat kraftigt i Örebro kommun berättade Anders Åhrlin och Moderaternas linje handlar om integration och att få ut de nyanlända i utbildning eller arbete så snabbt som möjligt.
Den stora gruppen nyanlända som kom under förra året har just nu ett statligt etableringsersättning, men det går ut om ett eller två år och under de åren behöver så många som möjligt av de nyanlända komma ut i arbete, de som inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden kommer antagligen att hamna inom det kommunala försörjningsstöden när tiden med etableringsersättningen går ut och det resulterar i en kostnadsökning för kommunen.

Integrationen är viktig.

För att klara utmaningen med nyanlända så presenterade Moderaterna två olika satsningar i sin budget.
Den största satsningen är på ett Svenskt kulturcentrum i Vivalla, kulturcentret ska vara ett nav i integrationsarbetet och i en nybyggnation ska det samlas så mycket samhällsinformation och myndigheter som möjligt.
Anledningen till att anlägga ett svenskt kulturcentrum i Vivalla är för att Vivalla har identifierats som ett av de områden i Örebro som behöver särskilt stöd med integrationen.
- Vi tror att det här är en bra lösning, vi tror att detta är en nyckel för att kunna klara de integrationsutmaningar som vi har, sa Anders Åhrlin.

Kvalitetssäkra SFI.

Anders Åhrlin berättade att Moderaterna vill införa SamFi i SFI undervisningen.
SamFi ska vara samhällskunskap och istället för att koncentrera sig på att lära ut svenska så ska SFI-elever också få lära sig om det svenska samhället i stort.
Samhällskunskap är ett stort område och Moderaterna vill se att det innehåller både om Sveriges statsskick och vår historia och de vill att det ska vara ett välkomnande som berättar om hur vårt samhälle fungerar och varför det fungerar som det gör.
Moderaterna vill också kvalitetssäkra SFI utbildningen berättade Maria Haglund, idag så finns det ingen ordentlig statistik från SFI och det gör att det blir svårt att fatta politiska beslut när beslutsunderlagen blir dåliga.
Maria Haglund berättade också att de vet att de som klarar Sfi utbildningen bäst är de med akademisk bakgrund men de andra finns det ingen direkt statistik för vilket de vill förändra så att det blir enklare att samla in statistik och därmed enklare att göra politiska beslut för att förbättra utbildningen och ett sätt att nå dit är en tydligare uppföljning.
- Vi är utav uppfattningen att vi måste se till att människor som kommer hit välkomnas på rätt sätt, när man lär sig svenska inom SFI så ska det också finnas ytterligare ett ämne som också skapar förutsättningar att förstå och lära sig om sitt nya hemland, sa Anders Åhrlin.

Verklig integration sker genom möten.

Maria Haglund berättade att Moderaterna också vill samordna allt volontärarbete som sker inom integrationsarbetet och de vill också inrätta en integrationsfond där föreningar, organisationer och privatpersoner kan ansöka om medel för integrationsprojekt.
Moderaterna i Örebro vill också samordna volontärverksamheten och ge Örebro kommuns servicecenter i uppdrag att leda det arbetet och sedan arbeta som förmedlare av kontakter och Maria Haglund sa att de tror att det finns många människor som vill göra skillnad och ett samordnat volontärarbete för integration skulle underlätta för de Örebroare som vill hjälpa till.
- För vi vet ju att det är i mötet mellan befintliga och nya svenskar som verklig integration sker, sa Maria Haglund.

Slimmad organisation.

Moderaterna vill också banta ned den kommunala organisationen och då speciellt den politiska organisationen, idag så har Örebro kommun många politiker och det gör att det även krävs en stor tjänstemannadel för att serva politiken och det är det Moderaterna vill minska genom att till exempel slå ihop de två vård och omsorgsnämnder till en och ta bort alla programnämnder för att enbart ha de verkställande nämnderna kvar.
En annan del som Moderaterna vill se över är kommunens IT avdelning.
Örebro kommuns IT avdelning behöver ses över och de förslag som Moderaterna lägger i sin budet är att lägga ut olika delar av IT avdelningens uppgifter på entreprenad för att på så sätt spara in pengar.

Bara en del.

Det här är bara en del av det som finns i Moderaternas budget, de vill bland annat också avveckla flera kommunala företag så som Västerporten och Kumbro Utveckling AB tillsammans med Kumbros dotterbolag Kumbro Stadsnät AB.
Moderaterna vill även se att uttagen ur ÖBO fortsätter som tidigare och att ÖBO får i uppdrag att utreda om deras hyresrabattsystem vid nyproduktion skapar en osund konkurrens på bostadsmarknaden.
Öbo ska också tillsammans med Örebro kommun och andra aktörer ta fram en plan för vidareutveckling av Brickebacken och fortsätta sina samarbeten för att ordna olika typer av ferieverksamheter för barn i deras bostadsområden.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar