×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:




De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2016-06-22  

Är slottet färdigt?

Är slottet färdigt?

Det var två pressträffar på samma gång under måndagen och anledningen var att båda handlade om Örebro slott.
Björn Fransson, Örebrokompaniet, berättade om den utredning om Örebro slotts framtid som han har tagit fram åt Örebro kommun och under den processen så kom två arkitekter från White arkitekter och Richard Kennett på lite egna idéer.


© 2016 Johan Gullberg - knytpunkt.se
9 Klickbara bilder.

Det var två pressträffar på samma gång under måndagen och anledningen var att båda handlade om Örebro slott.
Björn Fransson, Örebrokompaniet, berättade om den utredning om Örebro slotts framtid som han har tagit fram åt Örebro kommun och under den processen så kom två arkitekter från White arkitekter och Richard Kennett på lite egna idéer.

Fyra olika med ansvar för slottet.

Björn Fransson hade en referensgrupp till hjälp när han tog fram rapporten och en av de viktigaste frågorna som han lyfte fram var att det i dagsläget inte finns någon som har ansvar för att utveckla slottet och innehållet på slottet idag, det är fyra olika intressenter som har hand om olika delar när det gäller slottet så det är inte enkelt att göra något alls.
I dagsläget så finns det inte mycket innehåll i slottet och en av anledningarna till det är att det är statens fastighetsverk i Uppsala som har hand om uthyrningen av lokalerna i slottet och de är en vanlig hyresvärd egentligen och hyrorna på Örebro slott är höga.
Björn Fransson vill se en lokal ansvarig för utvecklingen av slottet, om slottet ska utvecklas så behövs det att det finns en organisation som arbetar med slottet varje dag och som kan ta tag i frågor som rör slottet.
- Om du ringer till slottet så ringer du till fyra olika aktörer beroende på vem du ska nå och ingen av dem sitter på slottet så det är rent praktiska problem som behöver lösas, sa Björn Fransson.

Ny entré.

Örebro slott är faktiskt rätt tillgängligt om man jämför med andra slott i landet, men för att göra det ännu mer tillgängligt så har Björn Fransson ett förslag i sin rapport att flytta stora entrén till sydvästra tornet, där som slotts restaurangen tidigare låg.
Sydvästra tornet är mer tillgängligt ur flera synpunkter, det är ljust och öppen, enkel att se och det är också där som handikapphissen finns i markplan, till skillnad mot stora entrén idag som ligger uppför flera trappor och man måste passera borggården som kan kännas mörk och ödslig.
En flytt av entrén skulle också göra logistiken till slottet enklare eftersom det blir enklare att lasta ur bilar och få in saker i slottet genom den entrén.

Behövs långsiktighet.

Björn Fransson vill också se en långsiktig plan för slottet och det behövs en tydlig vision så att alla kan arbeta åt samma håll.
Det som behövs för ett långsiktigt arbete är ett partnerskap mellan Örebro kommun, Statens fastighetsverk och alla andra aktörer som har med slottet att göra.
Björn Fransson vill gärna se ett brett och varierat samarbete runt slottet för att på så sätt kunna hitta möjligheter att fylla lokalerna med verksamheter och få ett brett engagemang för slottets framtid.
- Så att vi får en bred uppslutning kring en bred vision kring Örebro slott som inte bara mynnar ut i vackra ord utan som också talar om hur vi ska genomföra detta, sa Björn Fransson.

En vision om framtiden.

Del två under den här pressträffen handlade om en vision framtagen av Viktoria Buskqvist och Anders Ejderholt från White Arkitekter tillsammans med Richard Kennett.
Visionen de kom med handlade egentligen inte om själva slottet utan om slottets omgivningar. Tanken fick de när Anders Ejderholt kom på tanken att slottet idag mest används som fotobakgrund och då är det kanske det som ska utvecklas för att på sikt få själva slottet mer intressant.
- Det är ju en jättebra fotobakgrund och kuliss och så här, då är det det vi bygger på och stärker det och drar nytta av det runt slottet med olika slags innehåll för att genom det öka intresset på sikt för slottet och öka dragningskraften till slottet så att i en förlängning så kan slottet i sig bli mer attraktivt att utveckla, sa Anders Ejderholt.

Många förslag.

Det var många förslag de hade tagit fram och tre av de större var en nedsänkt pool vid trädäcket. Ett stadsbad är något som Örebroarna har efterfrågat länge och arkitekterna har tagit i rätt ordentligt med inte bara en nedsänkt pool utan även duschupplevelser så att det blir en möjlighet till mycket vattenlek.
Ett flytande näckrosblad fanns också med i bilden och det skulle ha flera olika funktioner, en scen och plats för caféverksamhet var några av de saker som bladet skulle kunna användas till och under näckrosbladet skulle det finnas en byggnad för till exempel en butik och den skulle ligga nedsänkt i vattnet framför slottet vänd mot Järntorget.
Det absolut största förslaget är att bygga en utsiktshiss i glas, Viktoria Buskqvist sa bland annat att Örebro har inga utkiksplatser förutom Svampen som ligger på norr så ett utkikstorn som ger både Örebroare och besökare en möjlighet att se staden från ovan.
- Andra idén är att inne på borggården att bygga en glashiss som alltså är en utsiktshiss så att vi kan tänka oss ibland kliver in i den hissen så åker man upp och ja lite till och kommer upp långt över slottet och ser ut över hela Örebro, snurrar runt några varv och så kommer man ner igen, det skulle vara väldigt intressant, sa Richard Kennett.

Utveckla hela området.

Viktoria Buskqvist, Anders Ejderholt och Richard Kennett visade upp planer för hela området runt slottet, i Slottsparken vill de se möjlighet för restaurang eller café verksamheter så att den blir mer användbar än vad den är idag och slottets historia har inte heller glömts bort.
Anders Ejderholt sa bland annat att det är konstigt att det idag inte finns någon information om slottet vid Stora hotellet där många turistbussar stannar till.
De vill därför se en infostation vid Stora hotellet så att besökare får information om vad det är de blir fotograferade framför, men de stannar inte där utan de vill se informationsstationer runt slottet för att väcka nyfikenhet på slottet och få människor att söka sig vidare in i slottet för att ta del av mer ingående historielektion om slottet och Örebros historia.
- Man ska kunna ta del av den här historien kring slottet på olika sätt, både med hjälp av informationsstationer och taktila modeller och historievandringar och man förflyttar sig då både via spångar och broar kring slottet och kan röra sig kring slottet och till slottet från olika håll, sa Viktoria Buskqvist.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar