×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2016-06-01  

Moderaterna och Liberalerna presenterade KliMat-strategier.

Moderaterna och Liberalerna presenterade KliMat-strategier.

Moderaterna och Liberalerna i Örebro presenterade en egen klimat och matstrategi i veckan och anledningen var att de inte kan komma överens med de andra partierna när det gäller Örebro kommuns satsning på vindkraft.
Deltagande politiker var Maria Haglund och Johan Kumlin från Moderaterna och Karolina Wallström och Patrik Jämtvall från Liberalerna.


© 2016 Johan Gullberg - knytpunkt.se
1 Klickbar bild.

Moderaterna och Liberalerna i Örebro presenterade en egen klimat och matstrategi i veckan och anledningen var att de inte kan komma överens med de andra partierna när det gäller Örebro kommuns satsning på vindkraft.
Deltagande politiker var Maria Haglund och Johan Kumlin från Moderaterna och Karolina Wallström och Patrik Jämtvall från Liberalerna.

Miljömål är en del av välfärdsarbetet.

Maria Haglund inledde pressträffen med att säga att Moderaterna och Liberalerna är två partier i Örebro som anser att Örebro kommuns första uppdrag är att tillhandahålla välfärd till medborgarna och klimatstrategin är en del i det arbetet för utan rent vatten och ren luft så kan vi inte leva ett bra liv.
- Vi ska förvalta kommunens eller naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt och varken äventyra välfärden för oss som lever idag eller för framtida generationer, sa Maria Haglund.

Inget gehör.

Den stora stötestenen i det parlamentariska arbetet med en kommunal klimatplan var den om vindkraften, både Moderaterna och Liberalerna anser att Örebro kommun inte ska vara med och äga vindkraftsbolag, medan de styrande i kommunen var orubbliga på att kommunen ska fortsätta satsa på vindkraften ärv i framtiden.
Moderaterna och Liberalerna anser att de inte fått gehör för sina synpunkter och valde därför att ta fram en egen klimatstrategi där de är tydliga i att Örebro kommun inte ska ägna sig åt vindkraft utan att kommunen ska bli fossilfri genom smarta upphandlingar i stället.
- Vi politiker ska ju inte vara några el eller bränsle experter utan vi ska ju fokusera på att göra ett vägval som är rätt och då är det ju mycket med hur vi handlar upp de här olika energislagen, ställa hårdare krav i upphandlingar, sa Patrik Jämtvall.

Maten är viktig.

Moderaterna och Liberalerna i Örebro har också tagit fram en separat matstrategi eftersom de anser att maten är så pass viktig att den förtjänar en egen strategi.
I matstrategin så ingår inte enbart maten vi äter utan även djurhållning och annat som har med mat att göra.
Moderaterna och Liberalerna vill också se ett ökat användande av viltkött inom kommunen, viltkött är ekologiskt och oftast mer etiskt. Mer närproducerat och ekologiskt är också något de gärna ser, samt att fisk som tillagas ska vara ur stabila bestånd och fiskade på ett etiskt sätt.
- Här har vi tagit tydligt ställningstagande för en tydlig politisk viljeriktning, det vill säga att 30 procent av alla livsmedel ska vara närproducerade till år 2020, sa Johan Kumlin.

Ska ha välfärden i åtanke.

I Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi så inleder de med att en kommuns åtaganden är att förse medborgarna med vård, skola och omsorg och klimatstrategin ska tas fram med det i åtanke. En sund och hållbar miljö är viktigt för att vi som människor ska fungera bra och det är lika viktigt för att välfärden ska fungera bra, kommunen kan genom politiska beslut styra så att Örebro kommun tar en tydlig riktning mot att bli mer hållbar på alla plan och det görs genom ägardirektiv och riktlinjer i de kommunala verksamheterna.

Vill se attitydförändringar.

I klimatplanen så står det också att de vill se attitydförändringar hos örebroarna, informationskampanjer är något som förespråkas så att örebroare får veta vilka åtgärder de kan göra hemma för att hjälpa till med en omställning i kommunen, idag så är det inte jämt så enkelt att veta vad man kan göra som enskild individ och där vill Moderaterna och Liberalerna se mer informationsåtgärder.
Riktade kampanjer och tävlingar vill de uppmuntra örebroarna att göra små saker för miljön, som att till exempel lämna bilen hemma när de ska handla eller minska mängden hushållsavfall.

Inga direkta nyheter.

Det här är en klimatplan utan några överraskningar, den går ut på att Örebro kommun ska ta hänsyn till klimat och miljö i sina upphandlingar och att hela den kommunala verksamheten ska ha miljötänk i bakgrunden oavsett inom vilken del de arbetar.
Något de trycker på är uppföljning för att se att klimatarbetet går åt rätt håll och det är viktigt, de är också tydliga med att förändringar inom kommunens service ska förmedlas till invånarna med förklaringar om varför förändringarna görs.
Något jag saknar är i delen om resor där det nästan bara diskuteras tåg, buss och bil,det finns stora möjligheter i Örebro att ta sig fram fort och relativt enkelt på cykel eller genom att gå där avstånden inte är för stora och där kan jag tycka att det kan krävas lite mer än att enbart titta på cykelparkeringar för kommunens personal.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar