×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2016-03-30  

Teckenspråk ska kunna fås som modersmål i Örebros skolor.

Teckenspråk ska kunna fås som modersmål i Örebros skolor.

Örebro, som sedan några år utropat sig till Europas teckenspråkshuvudstad, kommer under morgondagen, i Programnämnd barn och utbildning , fatta beslut om att teckenspråk ska erbjudas som modersmål.

© 2016 Johan Gullberg - knytpunkt.se
1 Klickbar bild.

Örebro, som sedan några år utropat sig till Europas teckenspråkshuvudstad, kommer under morgondagen, i Programnämnd barn och utbildning , fatta beslut om att teckenspråk ska erbjudas som modersmål.

I dag erbjuds modersmålsundervisning på 33 språk

Modersmålsavdelningen inom Örebro kommun finns så här långt på 33 olika språk och nu kommer också svenskt teckenspråk att kunna erbjudas.
- Örebro kommun har som avsikt att vara Europas teckenspråkshuvudstad, så jag ser det som en självklarhet att vi även ska erbjuda teckenspråk som modersmål till eleverna i våra skolor.
Nu har vi gett modersmålsenheten klartecken att påbörja arbetet med att bygga upp organisationen, så vi hoppas att eleverna så snart som möjligt kan få ta del av undervisningen, säger Jessica Ekerbring (S) ordförande i Programnämnden i ett pressmeddelande.

I samma pressmeddelande skriver Anders Östman (KD), vice ordförande i programnämnden.
- Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Detta är ett mycket välkommet beslut.

Per-Åke Sörman (C), presidieledamot skriver i sin tur.
- Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.
I och med detta beslut kommer kommunen vara skyldig att erbjuda modersmålsundervisning om kriterierna för detta är uppfyllda.

Svenskt teckenspråk från och med April

I och med nämndbeslutet kommer Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Modersmålsavdelningen skapa förutsättningar för att från och med April i år kunna erbjuda det svenska teckenspråket som modersmål


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar