×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Idrott och integration i Förortslyftet.


Moderaterna presenterade budgetförslag.


Örebro har en helt ny park på öster.


Fine Goods underhöll boende i Baronbackarna.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2016-02-19  

Energiministern besökte ÖBO och Landshövdingen.

Energiministern besökte ÖBO och Landshövdingen.

Under onsdagen var Energiminister Ibrahim Baylan (S) på besök i Örebro och han började dagen med ett besök i ÖBO:s nyrenoverade hus i Kvarteret Karmen på norr i Örebro för att höra hur ÖBO arbetar med energieffektivisering, därefter följde ett seminarium som Landshövding Maria Larsson bjudit in till.


© 2016 Johan Gullberg - knytpunkt.se
4 Klickbara bilder.

Under onsdagen var Energiminister Ibrahim Baylan (S) på besök i Örebro och han började dagen med ett besök i ÖBO:s nyrenoverade hus i Kvarteret Karmen på norr i Örebro för att höra hur ÖBO arbetar med energieffektivisering, därefter följde ett seminarium som Landshövding Maria Larsson bjudit in till.

ÖBO renoverar med energieffektivitet i åtanke.

ÖBO har stora renoveringsbehov i sina bostäder och i samband med att de renoverar eller bygger nytt så passar de också på att energieffektivisera sina hus, ÖBO har 23 000 lägenheter idag i Örebro ÖBO har många gamla hus och just nu håller de på att renovera husen som byggdes under främst 1960-talet, men samtidigt så börjar renoveringsbehoven på husen som byggdes under 1970-talet att bli stort och den anledningen är enkel, sämre material och de testade många nya lösningar inom bygg som idag har visat sig inte klara måtten, berättade Christina Krönert-Lindh, chef bygg och energi ÖBO.
- Vi har problem med avloppsledningar, vi har problem med att man började med plaströr till exempel som praxis, till golvbrunnarna och då limmade man skarvarna och nu har då materialet torkat isär, allt spricker och läcker, för limmet håller men inte materialet sa Christina Krönert-Lindh.

Kapa topparna.

Under föredragen från ÖBO så berättade de bland annat att de är ledande i Sverige på energieffektivisering och en av anledningarna är att de tittade på industrins lösningar istället för att titta på redan befintliga lösningar för bostadssektorn.
Ett strategiskt beslut var att titta på alla hus samtidigt och att ha samma lösning på alla ställen i ÖBO berättade Jonas Tannerstad, Chef el- och automation ÖBO.
ÖBO identifierade tio olika områden som var energitjuvar och sedan har de koncentrerat sig på dem, en av de stora var att kappa energitopparna.
Morgon och eftermiddag blir det energitoppar i hus och ÖBO har lyckats med det som många pratar om nämligen att kapa topparna för att ha en jämnare användning av energin.

Energieffektivisering i det lilla.

Energieffektivisering handlar inta bara om att titta på de stora frågorna utan små kan vara lika viktiga, hos ÖBO upptäckte de till exempel att även rätt nya tvättstugor använde mycket el och därför blev det ekonomiskt i längden att bygga om dem.
Det är samma sak när det gäller belysning att gå över till LED belysning är något ÖBO arbetar med hela tiden men Jonas Tannerstad berättade också att det är viktigt att systemet är duktigt på att känna av gryning och skymning och häromdagen så tittade han på ÖBO:s siffror mot Örebro kommuns och ÖBO tände sina lampor 12 minuter efter att kommunen tänt sina och släckte 12 minuter före, det innebar att ÖBO:s lampor gjorde åt 6-700 000 kilowatt timmar.

Går att skala upp.

Vi pratade med Jonas Tannerstad efter föredraget för Ibrahim Baylan och han berättade då att han hade varit lite nervös inför att tala inför Energiministern men att det gick bra och just hur ÖBO kan samarbeta med energibolag blev intressant för ministern, vilket Jonas hade förutsatt.
Att just det skulle vara intressant är för att om ÖBO kan göra det så visar det att det går att skala upp inte bara till hela Örebro utan till hela landet och det är viktigt för energipolitiken i landet och det är något som det ofta har pratats om men som ingen före ÖBO har gjort.
- Man har aldrig gjort det på riktigt, men vi har gjort det på riktigt sa Jonas Tannerstad.

Såg utmaningen tidigt.

Jonas Tannerstad berättade att ÖBO tidigt såg att de verktyg som fanns för bostadssektorn inte fungerade ordentligt eftersom de skulle ha en låsande effekt i framtiden, industrin har helt andra krav när det gäller lösningar och därför är deras lösningar också mer flexibla vilket passade ÖBO bättre.
Ju längre tiden går ju mer rätt visar sig ÖBO:s beslut vara och idag så är ungefär 70 procent av deras bestånd uppkopplade med den nya tekniken och de har sparat in 40 procent av elförbrukningen sedan 2005, vilket var året de startade, men även om de nått sitt uppsatta mål redan så tänker inte Jonas Tannerstad sluta med effektiviseringen.
- I alla fall har jag internt själv satt upp ett eget mål och det är att vi ska passera 50 procent någonstans runt 2020 har vi i förbrukning då och kanske 20 25 procent på det.

Seminarium med flera olika talare under eftermiddagen.

Efter besöket på ÖBO så var Ibrahim Baylan inbjuden till Örebro slott för ett seminarium som Landshövding Maria Larsson bjudit in till och Landshövdingen berättade att hon bjudit in Ibrahim Baylan (S) och Energikommissionen för att de har en viktig uppgift med att ta fram hur Sveriges framtida energipolitik ska se ut och ännu så finns det möjlighet att påverka kommissionen eftersom den inte ska vara klar förrän vid årsskiftet.
- Att föra fram budskap både ifrån näringslivet, ifrån energiproducenterna, ifrån finansiärer och visa på goda exempel som vi gör här i länet, sa Maria Larsson.

Många olika deltagare.

Landshövdingen hade bjudit in flera olika aktörer och det var en stor blandning allt från stora privata företag så som Eon till mindre lokala företag som Brevens Bruk AB, båda tillverkar el men i väldigt olika skalor.
Det var inte enbart energibolag som var inbjudna utan Atlas Copco var var också med för att ge sin syn på energianvändningen och framtiden, sedan var det också några fastighetsföretag närvarande och där var det också storleksskillnader på respektive verksamhet.
- Så att vi försöker mixa med många olika perspektiv och olika personer som får framträda, de får ganska kort stund på sig var och en men det hinner bli mycket sagt, sa Maria Larsson.

Länsstyrelsen har en viktig roll.

> Maria Larsson berättade också att Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller el och energi, dels så är de samordnande när det gäller klimatmålen som finns, de följer upp hur utvecklingen mot målen går år för år och i Örebro ser de att den bransch som behöver arbeta mest med sina mål det är logistikföretagen,
Sedan har också Länsstyrelsen i uppdrag att ha krisberedskap, det betyder att det är Länsstyrelsen som bestämmer vem som ska få el först om det skulle bli en brist i vårt område.
- Länsstyrelsen har både en samordnande uppgift, inte minst mot mindre kommuner som behöver det stödet och hjälpen men också så att säga i tider utav krisberedskap, sa Maria Larsson.

Nöjd energiminister.

Vi fick också en kort intervju med Energiminister Ibrahim Baylan (S), han berättade då att besöket på ÖBO hade gjort honom förhoppningsfull om framtiden för energieffektiviseringar i landet, det som gladde honom mest med besöket hos ÖBO var att det inte bara handlade om fysiska förändringar i energieffektiviseringsarbetet utan att ÖBO faktiskt arbetar med det som många pekar på är framtiden för energiinfrastrukturen.
- ÖBO har börjat göra verklighet av det många pekar på är framtiden, nämligen att också gifta den traditionella energiinfrastrukturen med IT, med teknik som gör att vi faktiskt kan styra på ett helt annat sätt och det gör det möjligt för oss att använda den energi vi har tillgång till, såväl värme som el mycket effektivare och det var väldigt kul att få se, sa Ibrahim Baylan.

Energikommissionen.

Ibrahim Baylan berättade också att Energikommissionen är en parlamentarisk utredningsgrupp där alla partier i riksdagen är representerade och deras uppdrag är att hitta en samsyn på den framtida elförsörjningen i Sverige, det är många och svåra frågor men något som är viktigt för framtiden.
Ibrahim Baylan var noga med att påpeka att de vill fatta sina beslut efter fakta och inte efter spådomar om vad som ska komma, det är viktigt att vi talar om den teknik som finns tillgänglig idag och inte den som kommer i framtiden.
- Att vi bygger våra beslut sett på fakta och verklighet och inte bara på tyckande eller på politiska ståndpunkter som vi har haft länge, sa Ibrahim Baylan.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar