×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Örebros första pumptrackbana invigd.


Vivallakullen invigd efter en stor upprustning.


Jonas Sjöstedt och Malin Björk på Örebrobesök.


Jan Björklund besökte valstugan på Stortorget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-09-07  

Debatt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Debatt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

På tisdagsförmiddagen så var det den första lokala debatten på demokratitorget, alltså Stortorget, och den var mellan Anders Åhrlin (M) och Kenneth Nilsson (S) med Lars Ströman som moderator.
Under den halvtimme som debatten pågick så han de med förvånansvärt många områden och det var inte mycket de var överens om som till exempel kulturkvarteret.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
5 klickbara bilder.

På tisdagsförmiddagen så var det den första lokala debatten på demokratitorget, alltså Stortorget, och den var mellan Anders Åhrlin (M) och Kenneth Nilsson (S) med Lars Ströman som moderator.
Under den halvtimme som debatten pågick så han de med förvånansvärt många områden och det var inte mycket de var överens om som till exempel kulturkvarteret.

Örebro om tio år.

Första frågan var hur de vill se Örebro om tio år och Kenneth Nilsson (S) startade och hans vision var att Örebro inte får stanna upp i sin utveckling utan det kommer att behövas fler attraktiva bostäder för de som flyttar hit och det behöver skapas flera arbetsplatser och då inte bara inom logistikbranschen utan fler branscher behöver lockas till Örebro och då vill Kenneth Nilsson gärna se att det är verksamheter som har kopplingar till universitetet.
Sist men inte minst så ska välfärden växa ikapp med bostäder och alla de som flyttar hit och det ställer högre krav på kommunens tjänster.
Anders Åhrlins viktigaste punkter var att arbete måste alltid löna sig och att det gynnsamma läget för Örebro kommun måste utnyttjas fullt ut och det ska alltid vara attraktivt att investera i Örebro.
Framtidstro är också viktigt och Örebro måste jämt sättas först i politiken.
- Vår stad måste alltid vara det som går främst och så får vi lämna partipolitiken åt sidan. sa Anders Åhrlin.

Starkt samarbete när det är nödvändigt.

Både Anders Åhrlin och Kenneth Nilsson var eniga om att det finns ett starkt samarbete i Örebro mellan de olika partierna när det är nödvändigt och den är jätteviktig för Örebros framgång för om inte de stora partierna kan samarbeta så kommer Örebro att tappa i trovärdighet i samtal med det civilsamhället och det är också viktigt när det gäller större satsningar i kommunen.
Det är viktigt att kunna sätta sig ner och diskutera viktiga frågor och ibland så krävs det att perspektivet är längre än fyra år när det gäller stora satsningar och då är det viktigt att komma överens.
- Jag och Anders kan klappa varandra på axeln när det behövs och vi kan stirra varandra stint i ögonen när det behövs. sa Kenneth Nilsson.

Skattesänkning eller inte.

Moderaterna vill sänka skatten i Örebro kommun och Anders Åhrlin motiverade det med att kommunen behöver effektiviseras och när det går bra för Örebro så är det viktigt att fortsätta att effektivisera organisationen trots att det regnar pengar över kommunen just nu berättade Anders Åhrlin och det är viktigt att ekonomin inte får skena iväg på onödiga saker och han ser också att de kan behöva samlas över partigränserna i den frågan också.
Moderaterna i Örebro vill sänka den kommunala skatten med 50 öre så att den går tillbaka till den nivå den var på 2016.
Kenneth Nilsson är av motsatt åsikt och vill inte se en skattesänkning utan behålla skatten där den ligger idag och hans motivation är att det blir svårt att minska klyftorna i Örebro om kommunen har mindre medel att tillgå, behoven måste gå först och det finns många områden som behöver insatser men Kenneth Nilsson planerar inga skattehöjningar under kommande mandatperiod.
- Om man prioriterar skattesänkningar före behoven för att klyftor ska minska och för att människor ska ha en bra vardag då har man prioriterat fel. sa Kenneth Nilsson.

Valfrihet på olika sätt.

En fråga som Anders Åhrlin och Kenneth Nilsson inte är överens i är lagen om valfrihet, Kenneth Nilsson och den sittande majoriteten vill förändra tillämpningen om lagen om valfrihet genom att Örebro kommun upphandlar tjänster från en del företag i den privata sektorn och det ska vara ungefär 50 procent av tjänsterna som ska vara privat och den andra delen ska vara kommunal och det är för att systemet som sköter om LOV:en inte fungerar i praktiken och Kenneth Nilsson sa att valfrihet är bra men systemet är kasst eftersom systemet riktar sig till företagens behov och inte till brukarnas behov.
Det här vill naturligtvis inte Lars Åhrlin se utan han vill istället att fler privata företag ska få möjlighet att erbjuda tjänster till Örebros äldre och han ser det här som en attack på de utförare inom den privata sektorn och att det här förslaget kommer att tvinga privata hemtjänstföretag att slå igen och det kommer också att göra att de äldre inte själva kan välja fritt vilken vård och service de vill ha och kvaliteten riskerar också att bli sämre.
Anders Åhrlin sa också att socialdemokraterna aktivt kommer att arbeta för att valfriheten ska minska om de får fortsätta att styra Örebro kommun och det är tragiskt att socialdemokraterna monterar ner systemet om valfrihet, moderaterna vill istället satsa på kvalitetskontroller och uppföljning så att det blir bättre framöver i stället och att de dåliga försvinner från marknaden.
- En sak är klar valfriheten kommer definitivt inte att öka med socialdemokratisk politik. sa Anders Åhrlin.

Båda vill få bukt med den öppna narkotikahandeln.

Både socialdemokraterna och moderaterna vill få bukt med den öppna narkotikahandeln i Örebro men de har olika vägar dit.
Moderaterna vill skapa ett narkotika team som ska ha en aktiv roll och en akutberedskap för att ta han dom unga som har narkotikaproblematik direkt som det upptäcks, de ska kunna göra insatser inom 30 minuter och moderaterna i Örebro vill satsa 40 miljoner på narkotikateam berättade Anders Åhrlin.
Kenneth Nilsson svarade med att han är beredd att föra samtal inom både politiken och fram för allt med polisen för det är polisen som måste vara med på arbetssättet och visst kan man diskutera ett specialiserat team och det behövs åtgärder på många olika plan frö att kunna lösa den problematiken.
- Det ska vara enklare att välja den goda vägen än att välja kriminalitet. sa Kenneth Nilsson.

Känner sig bekväm.

Kenneth Nilsson (S) berättade efter debatten att han känner sig bekväm i politiken han representerar och det gör att ingen fråga blir så svår att besvara och sedan har det varit många debatter nu under valrörelsen och många frågeställningar kommer igen flera gånger.
- Jag tycker att det viktigaste resonemanget är välfärden kontra skattesänkningar så det kan jag prata om en hel dag om det skulle behövas. sa Kenneth Nilsson.

Örebro kommun ska drivas effektivt.

När Örebro växer så ställer det också krav på kommunens organisation och när det blir fler skolor och förskolor så betyder det också att det blir fler anställda inom Örebro kommun och det betyder att de också behöver vara effektiva när de utvecklar välfärden i kommunen sa Kenneth Nilsson, han fortsatte med att han ser som sin uppgift att värna välfärden och det betyder att han inte ser något utrymme för skattesänkningar just nu.
- I det här läget så måste välfärden komma först, finns det sedan ett utrymme i framtiden så är det väl klart värt en diskussion, det finns ingen anledning att ta ut mer skatt än vad som är nödvändigt men idag finns inte de förutsättningarna. sa Kenneth Nilsson.

Lite för polariserade i debatten ibland.

Anders Åhrlin (M) berättade efter debatten att det var spännande att få gå tillbaka till den traditionella valarbetet med en debatt på torget och det var kul att så många stannade och lyssnade.
Anders Åhrlin har ju också varit med i många debatter nu under valrörelsen och han berättade att visa debatter kan bli lite väl polariserade och frågor där socialdemokraterna och moderaterna egentligen tycker rätt lika kan ge intryck av att de står långt ifrån varandra och det är lite synd, men de har också fått möjlighet att visa att de kan samarbeta med varandra när det är nödvändigt båda partierna vill driva Örebro framåt men de har olika tillvägagångssätt.
- Det kan ju också påvisa för de som lyssnar att det är ju inte så att vi ständigt har en konflikt i precis allt och allting utan vi har ju också frågor där vi behöver driva Örebro framåt. sa Anders Åhrlin.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar